Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Ernst, Willy.  Die Lieder des provenzalischen Trobadors Guiraut von Calanso. "Romanische Forschungen", 44, 2 (1930), pp. 255-406.

243,009- Guiraut de Calanson

I. 2. don] donc IK; sesclarisson IK. – 5. sapchan R. – 6. qu’ieu] que IKR; no] noi E. – 7. qu’ab mi] quen me R; poguessa R; apendre] emprendre IK, apenre R.

II. 8. pois] mas CE; cascun I, sascun K; desenpara IK. – 9. chansos R; no·m] non K. – 10. que·l] cal IKR; corr] cor ER, cors IK; flanc] planc I. – 11. ai lart el ienh R; elle crima IK. – 12. mas] car R; l’us] lun IK. – 14. e lautre IK; leu fehlt IK; leus ditz R.

III. 15. raison IK, razon R; belha] ben la R. – 16. e li] el C, eill E. – 17. gartz] catz IK; estai] esta IK, iatz R. – 18. cap los autre resima IK; razima] estima R. – 19. trobom IK. – 20. els R; malvatz EIKR. – 21. mespendre] reprendre IK.

IV. 22.–23. lauten abweichend in R: per quieu trac tan gran escara don pert la color el sanc. – 22. quar] quant IK; non gara] nengara IK. – 23. mains] bels E; car mi IK. – 24. fanc] franc IK. – 25. degram aut poiar el cima IK; el] al C, en R. – 26. calhon C, calan R; e caison son li plusor IK. – 27. pauc fehlt IK. – 28. a tot IK; ab totz non pot c. R. 

V.  29. d’una IK; flor IKR; blanca clara E, blancha e chara IK. – 30. te] ven IK; mon cor fehlt R; franc] estanc IK. – 31. e sinans E, esinanz IK, e seras R; no·m] non IK; vol] val CE. – 32. cum] comz R; en] fehlt IK, a R; prim R. – 33. breuges] leuges IK, destrenh R; ma] la R. – 34. bem R; tengra·l] tengra IKR; melhor] iensor R. – 35. quar] que IK; val] pretz IKR.

VI. 36. pero ies la fresca cara R; francha cara] fresca caira IK. – 37. per quieu nomz R. – 39. que yns C; m’intra e·m] mintrem E, mi ten quem IK; car lo cor me tren quem lima R. – 40. a] quab IK; a lei de] aisi co R. – 42. per cus ioys nom puesc pendre R; no me pois enfendre IK (K: puois).

VII. 43. e ai per so nomz enpara R. – 44. non say ab pel saur ni danc R; non] don IK; d’als] al IK; danc IK. – 45. ni res non es ni f. a. R; ni no fo E. – 46. per quem refrangima IK; que ja·s] queras R. – 47. qu’ieu ja·l] que iam IK; mos cors ni ias v. alhors R. – 48. a] ab IK. – 49. tot] me tot IK; luec fehlt IK; en un luec] a bon ioc R.

VIII. 51. ab] ad C, ha E. – 52. sap ien son aver d. R.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI