Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Dejeanne, Jean Marie Lucien.  Poésies complètes du troubadour Marcabru. Toulouse: Édouard Privat, 1909.

293,030- Marcabru

Nous nous contentons de donner les variantes de Na, les autres se trouvant dans Bartsch et Appel.

N désinences en isa ; sebissa = sebisa.

1 a Lautrer joscuna. — 2 N tosceta faitisa, a tozeta faitissa. — 3 a masissa. — 4 a Si con fillia de vilaina. — 5 N Chape gonella pelisa, a Chapegon el e pellissa. — 6 N Ueist e c. trailisa. — 7 N Sollar a. c d. laina, a laina.

8 N A lieis uenc p. l. chamisa, a A leis u. p. la chalmissa. — 9 N Bella fimeu, a Bela fiz m. res fanissa. — 10 a fregz vos frissa. — 11 a Segner son ditz l. vilaina. — 13 a Pauc o prez. — 14 N Calegretam, a Calegretan, N saina.

15 Na Bella fis (a fiz) m. douce pia. — 16 a Destortz m. soi. — 18 N uilania, a uilaina. — 19 Na Non dec, a pareil. — 21 Na soldaina.

22 N fec ela, a ella qi. — 23 Na o] e. — 25 a Segner s. d. l. vilania. — 26 N L. o. sestia si sestia, a L. o. sestai si festia. — 28 N aufainia, a ufaina.

29 Na Bella per lo mieu ueiaire. — 30 a Cavalers. — 31 a Qeu en genrec. — 32 N Car son, Na uilaina. — 33 Na On plus u. gart (N grat) mes b. — 34 N Et e ieu per lo ioi, a Et ieu per. — 35 N Sem... humaina, a umana.

36 a D. t. mo l. — 37 N reuenir. — 38 N uezoich, a et al traire. — 39 a Segner s. diz la uilaina. — 40 a Qe t. si fai. — 41 N Q. deurial tretal f., a Qe deuri. — 42 N Lo .vij. ors de la setmane, a Los s. i. en la setmana.

43 Na Bella fi (a fiz) m. — 44 N Uos faissonet, a faizonec cant fos n. — 45 Na Fina (es manque Na), N beutaz. — 46 N E uos cortesa u., a E uos corteza. — 47 Na Ab sol una tropellada, Na Mi sobra e uos sotraina.

Strophe VII. Manquent dans N les vers 54-56.

50 a Segner tan. — 51 a Qe tota soi. — 52 a Pos em. — 53 a Segner s. ditz l. vilaina. — 56 a En l.

58 N Adomesiom, a A domest jhom. — 59 N traspassatge. — 60 Na Daital toseta (a tozeta) uilaina. — 61 a companjatge. — 62 Na Ab am. d. paratge. — 63 a Se.

64 Na Om cuiatz. — 65 a Viure plui. — 66 N Tant f. omenatge ; manque dans a. — 68 Na Mas (a Mais) ieu per un pauc dintratge. — 69 N N. uuoill m. despiucellatge, a Non voil ies mon pieuzelatge. — 70 a Chamjar per nom de p. Cette leçon paraît la bonne.

71 Na Bella, a criatura. — 72 a Revert eissa. — 73 a pareillatura. — 74 a vilaina. — 77 Na Per far pareilla d. (a dousaina).

78 a drechura. — 79 N Encalz f. s. solatura, a En tal f. s. folatura. — 80 N Cories a. — 81 N ab] ad, a vilas a. s. vilaina. — 82 a luec fa senz frachura. — 83 a Don om. — 84 Na So dis (a ditz) l. g. crestiana (a cristiana).

85 Na Tozanc. — 87 Na En tota gen (a gent) crestiana.

88 a Chavetz nos aura. — 89 N Q. t. badala pentura, a Qe tal bada la penchura. — 90 Na nespera la maina.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI