Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Dejeanne, Jean Marie Lucien.  Poésies complètes du troubadour Marcabru. Toulouse: Édouard Privat, 1909.

293,031- Marcabru

1 AKN Iuerns, R sayzina, D Liuernz u. e. tems sazina. — 2 AN Que uerdeion li boisson, K Que uerdeion li boisso, R Que uerdeyon li boysso, C E floreysson li boysso, D E reuerdeiol boisson. — 3 AKNR El flors pareis (R pareys) en l'espina, CD E par la flors. — 4 AN E sesiauzen lauzello, K E sesgauzen, R E sesiauzon layzelo, C Don sesiauzo li auzelo, D Don salegron l'auzellon, a Don ses iauzon lauzelo. — 5 R Ay, C Ay. — 6 AKN Ia deuen hom (N deuenon) damor gai, R E ia fay amors hom iay, C E fan semblant damar guay, D Aizom met damor en plai, a ia deuenon. — 7 KN, C. ues, R Cascus u. s. part atray, C Qusquecx ab sa par satray, D Que zieu dirai com il uai, a Cus qecs vas s. p. s. — 8 RCD Oc. — 9 K S. plassensa corina, R S. plazensa conina, C S. plazensa corina, D Sim uoil com se remolina, a S. plazensa corina.

10 A bruina] pruina, N bruma, K Lo freiz, R Lo freyt frem, C L. f. fraynh e l. bruyna, D Lo frez fraing, a L. freig frang. — 11 D sazon. — 12 AN Per p., K Pelz, R Per plays, C Pels prays e p. l. guaudina, a Pel. — 13 K Auch, R Auch de chans la contenso, C Aug dels chans la contenso, D Aug d. ch. l. contenzon, a chant l. contezo. — 15 K Iem, NR Em met, R play, C Sim met de cantar em play, D (15, 16, 17, 18), Ar deuenon damor gai | Cus qecs ues sa par satrai | Oc segon qes en sa corina, a Si met —- 16 R uay, C cum uay, a con uai. — 18 K Sim uoil, R Som uuelh e con r., C Sim uuelh cum si r., a Sim vueil e con r.

19 K atayna, N ez aitaina, R Amors creys et atayna (cette strophe manque dans C), D Amors nais et ataina, a Amars vai et ataina. — 20 AKNR Ab ric coratge (R coratie) gloto, D Tric ab cora le furon, a Tric ab coratge frico. — 21 A corina, K doussor, R dossor corina, D Duna uoluntat comina, a Duna uoluntat conina. —- 22 R Es compren dun foc felo, D Qe sa prendon foc felon, a Qe sen pren del fuec felon. — 24 K si dechai] si assai, N nuls si chai, R Ia no no sera nulh siey chay, D E non es nuls hom si iai, a Non es nuls hom sei chai. — 25 N opera assai, R essai, D Dauer aizo per assai, a o per essai. — 27 K Non lais, R Non lais d. p. e. larsina, D Noi lais pel en larsina, a Non lais pel en la razina, AK arcina.

28 RC mezina. Cette strophe IV de C manque en D. — 29 RC Per guerir son companho, a P. guerir s. conpagno. — 30 AN Amar lo sens disciplina, K Amar lo ses d., R Fai lamar ses deseplina, C Amars lo sieus disciplina, a Amars los senz d. — 31 R El met a perdesio, C El met a perdecio, a Els m. a perdicio. — 33 KNR Tant quant (R Tan can) lauers d. fai, a Tan can l. d. sai. — 34 A Ab fol semblan damor iai, K Al f. s. d. gai, R Al fol semblan amors iay, C (33-36) Tal amar blanc brun e bay | Quan o faray si faray, D Oc, C Fai al fol maniar l'esquina, a Al f. s. d. ai. — 36 R E can lauers falh bruzina, a E cant l. fail camina.

5strophe de AKNR, 3str. de C, 4str. de Da.

37 A Qun cembel, K Coind c. f. q. trayna, N [S]on c., R So sembel fay q. trayna, C Gent sembelh fai quan tayna, D Son cembel mou etraina, a Lo cembel mon cor traina. — 38 AKN Tro (N Trop) capella librico, R Tro cabela sabrigo, C (3e strophe), Ues son agach o brico, D Uers son agait lo bricon, a De son agag al brico. — 39 AN Del cim trocen la racina, K Del cim tro qen la racina, R Del sim tros quen la razina, C Ab sospirar senracina, D Et en sospiran laisina, a Cab sospirar len raina. — 40 K E. oc, R El trebesca loc e no, C E. doc e no, Da E. oc ab non (a no). — 42 R Tal amiei blanc bru e bay, C (v. 42-43) Tant quon lauers dura fai | Ab folh semblan damaray, D Ab talan nier brun e bai, a Muen talan blanc bru e bai. — 43 K Am si, N Am fi f. non far lai, R Ab si faretz no faray, D Ab si f. non f., a Ab sa si fai non f. — 45 R Fai, C E quan lauers falh canina, D F. a. f. maigrir l., a maigrir leschina.

46 AN D. non es, KR Domna (R Dona) non es, 5e str. de C D. no s., D 5e str., texte adopté, a Domna no s. — 47 N gibaut, R ribaut de mayso, C Qu'ama g. de mayso, D C. ribaut de mayson, a C. g. dinz maio. — 48 N massina, R Sa uoluntat la maustina, C Ans a uoluntat maustina, D Ab sa uoluntat mas., a Mas sa uoluntat m. — 49 AK lebreira gosso, N gasso, R Com fay lebriers a garso, C Quom f. lebreirab guosso, D Con del lebriera al goisson, a Con fai lebreirab gozo. — 51 K Daqi naissoil, R D. naissol rics sauay, C Daissi naisson li sauay, D Da qui nai sol ric sauai, a Daqi nassoil. — 52 K Q. n. (fan manque) conduich, R Q. n. fan conduch ni pay, C Qus no fa condug ni plag, D Cus non ten conduc ni plai, a Cus non fa condug ni plai. — 54 AKNR declina] deuina, R. S. com marc e brus, C Si quon, D Si con marcabruns d., a Si con marcabraus declina.

55 K A. qintra, N quintra, R A. quintren l. c., C Sest estai en la cozina, D Cette strophe manque, a Lou donz esta e. — 56 AKN coitar (KN cuitar) l. f. el cuco, R Bufar lo foc el carbo, C E cochal fuec el tuzo, a E tocal foc al tuzo. — 57 AKN E beu lo fum (K flum) el contina, R E. b. l. f. el tayna, a la fum de lazina. — 58 R De sidon, C na bonal fo, a na bonailh fo. — 60 R Ieu say com soiorn e iay, C I. s. quals soiorns eschai, a eu s. com so iorn e iai. — 61 AKN Et part lo gran del (A el) blat lai, R E par lo gras don fon lay, C Qui part lo gran el balay, a E par lo gra el delay. — 63 K engirpaudina, R Senhor, C Al senher e., a So segnor e.

64 AKN Cel (K Cill) qui a bon amor fina, R Sel ca bonamor e fina, C Mas qui a amor uezina, 5e strophe de D Qve abonamor uezina, a Qui bon amor auezina. — 65 K E uiou, R E uieu, C Ni, D Ni ... liurason, a Ni. — 66 R Lonors e ualor, C ualor, D Iouenz e u., N ocaizo, R ses nulh ochayzo, C senes occhaizo, D senes ochaizon, a senes ochaio. — 69 K T. l. f. an d., N Tan, R Tan li f., C Fin amor a dig ueray, D Ferm talen ab dig uerai, a Talan fi aldig. — 70 K E noll, N E no ill cal uer esmai, R E nol cal a. esmay, C Pueys nol qual tener esglay, Da E noil. — 72 AN Del trut dullurut naiglina, K Del trut lurut denaiglina, R De trut lut lurut nayglina, C Del bullurut trut nayglina, D Detotairo naiglina, a Del trut bulurut ; corr. drut moillerat (?).

IXe strophe manque dans CD. — 73 K la non f. apleuina, R faray mays, a Iamai no f. p. — 74 A Ieu per la torba (neblo manque), KN per la troba neblo, R per la corba neblo, a Eu per la troba neblo. — 75 N fola latina, R fols latina, a Car s. folatina. — 76 a Mante contra razo. — 78 R Q. dic dissi e diray, a Queu dic e diz e d. — 79 KN Que amars et (N ez) amors brai, R Camara es amors blay, a qes cas es et amor. — 81 R E qui blasmamor deuina a E qi b. a. bozina.

Dans a seulement (X) ; corr. Q'escases et :

Et eu dic e dis e dirai
Qes cas es et amor brai hoc
E qi blasma amor boizina.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI