Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Appel, Carl.  Bernart von Ventadorn, seine Lieder, mit Einleitung und Glossar. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1915.

009,021- Aimeric de Belenoi

I. 1. honrat I   2. Que ieu no i trob ; Quom non hi cap ab nulhs ; maluais DI   4. Nois t. A    5. lur] uer ; f. uas lor aitant  f. ; messatge C   6. enansi CD, enaissi er I   7. destric ni dampnatge C   8. Per que nois taing quel oimais chant de lor A

II. 9. nalbert C   10. renegad A   12. Beill ; deuria hom AC, deu om H, deurion ; trachor C, traitor D   14. noil a. D   15. pro ; donas C   16. auol AC ; lo t. D

III. 17. amor CDI   18. nazeua C   20. E C   22. tenon p. H   23. damar HI ; que sia H   24. no(n) t. DHI

IV. 25. duchessa A, duguessa CD ; regina C   26. Quel CDI   27. Venca ; pro H   28. que a A, on es C   29. Na s. ; na arzina C, nainesina DI, nainenzina H   30. F. en cl. H   31. beatritz C, biatrix H   32. e n. autre c. A

V. 33. Si ; saluatges C, saluaia DHI ; dautra mala DHI   34. Con ; er] es A   35. Quil ; anta] enoi ; ni C   36. uei ADHI, uas C   38. de c. ; conrat CDI, corrat ; lor ACHI, lo D   39. qui ACDI, qi ; fera DI ; amor CD ; soiz H

VI. 41. pro DHI   42. Cylh C   43. no b. H   44. dieu D ; sol l. H   45. nol s. loncs t. C   47. iois] ioy C   48. de fehlt D

VII. 50. caret HI   51. fehlt ; E den a. ; albert AI   52. a] an H   53. E sil ia d. A, E sel lia d. CDI, E sil li a d. ; d. mal e non p. C   51. Dautre C, Dentres HI ; estat DI   55. non t. ; que] on ; larguessa HI   56. Prestat ; de nuegz C, diuer D, diner H, diuern I

VIII. 57. li faitz A, li fan CHI, si fan D   58. d’amor] de lor CD

 

23) l. blasma?   27) l. etwa venjes las en?   38) l. lo mit D?   53) l. etwa E s’el a ja domna que mal no·il pessa.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI