Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Bertoni, Giulio.  Il "pianto" provenzale in morte di Re Manfredi. "Romania", 43 (1914), pp. 167-176.

461,234- Anonyme

fag K. 8 con l. uolgist K. 14fag K. 16 Eisson IK. 18 sai hom I. 19 demenen IK. 20 dissen K, disem I; al I, 21 seingner I, seigner K. 22 seingnor I. 23 deian I, detā K. 24 qa (qua I) namalrei f. IK. 26 anem IK. 32 querras I. 33 tot] totz IK; ni es] mes I. 34 lur K. 36 plaisem I. 38 maruez IK. 40 meu K. 41 qei K. 43 e on la] ez on lai IK; troberes K. 44 vo·n] uen IK. 46 totz] tortz I. 48 homs I. 50 Ai] Qi I; uostras IK. 52 iuven] iuen I iuven K; faiz I.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI