Aparat crític - Kritischer Apparat - Critical apparatus - Aparato crítico - Appareil critique - Apparato critico - Aparelh critic

Jeanroy, Alfred; Salverda de Grave, Jean-Jacques.  Poésies de Uc de Saint-Circ. Toulouse: Imprimerie et Librairie Édouard Privat, 1913.

457,001- Uc de Sant Circ

1 Ai c. s. cointre g. N² — 2-3 E c. tota gen CR — 2 plazen L ; le premier E manque A — 3 a tota gen L — 4 eu manque DIR] — [Cointre g. N², c. g. G ; gaia ab] gaiam R — 8 Qeu li m . G, Qeil mande A, Q’ill man L ; li] la CR ; que·l] qeil A ; an] au N² — 9 lo deszirers L — 10 Qieu ai AL, Quez ieu ai GIK, Que ieu liay R — 11 gen] bel A, manque R —

13 pessament L ; esglai] esmai A — 14 esmai] esglai A — 16 vis] vi AIKN N² ; gaia] bela CR. — 17Que] Queu GLIKN² — 20 q’ieu] que N ; aia] naia CR — 21 De] Dels R — 22 Sos cars francs AGLN, sos f. cors N² ; parvens] plazens R —

23 E ja nos pes quem atraia CR ; nos] non A ; cuit] cre A ; qez eu m’atraia] quez ieum retraia IK — 24 cor el sen L — 25 Els d els p. C ; pessamen L — 27 Qar qecx L — 28 manque A ; Car] Que CR ; non so] nom fo N, nason D — 29 Laculirs nil oc nil no CR ; Dig] li dig GLIK N², nil dig N — 32 esmai A, assai CR — 33 man] iai A —

34 Ni s. s. D — 35 Sui e toz temps serai G — 36-39 Quar tant es de beutatz rai quan la vey no sai on so quieu mais volria un cordo que ieu lagues de sa man C — 36 E don iusta mi non sai R ; ai] sai — 37 Ni luenh R — 38 Que] Quieu LRN ; un] iai D — 39 ame R ; o sol] consel D — 40 Cum si prenia de joi tan C ; Qu’ieu] Que AD ; sai] chai IKN² — 41 Quan p. C, com pres R ; que] qui AN — 42 Ni qeu aia GL, Tan mapaya CR — 43 cozens] tormens AD —

45 l’avol] lautra CR — 48 manque N ; Qem van AD ; mon mal DGLIKN² ; essercan ARD — 49 Nom van R ; ma joya merman CR — 50 que] qeu D — 51 per el R, perdrels D — 53 Tan quel tire C, Tal que tire R, E quentire N², E queu tire IK — 54 Al savay CR, A cellai LN — À la suite du couplet V AIK en ajoutent un autre (voir plus loin la discussion sur l’authenticité de cette strophe) que voici, d’après A (les var. de I entre parenthèses) : Sol quil nois volva nis vire — ja nuills (nuill) temps nom volverai — lo voler que (queu) volgut ai — e sos cors a compaignon — franc fizel (fizel franc) fin ferm e bo — per far los faitz qeil fin fan — mon (mos) cors qes ses tot engan — per far so qa lieis (fara tot aisso queill) plaia — ni seschaia — que ja lens — non er als sieus mandamens —

56 Cette strophe manque dans CGRLN — 58 poscaz D ; eslire] devire IKN² — 59 E ellire IK N², E deduire D — 61 Vos D.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI