Bibliografia - Bibliographie - Bibliography - Bibliografia - Bibliographie - Bibliografia - Bibliografia

Cluzel, Irénée. Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon. "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 27 (1957-1958), pp. 321-373.

92.1- Reina de Mallorca

Editions : Milá y Fontanals, Poètes lyriques catalans, « Revue des Langues Romanes », tome XIII, 1878, p. 66 (Ve Ag) ; réimp. dans Obras..., tome III, p. 457 ; J. Massó-Torrents, Trad. cat. del Decameron, « Bibliotheca hispánica », vol. XIX, 1910, p. 61 (q) ; réimp. de la collection « Els Nostres Clàssics », Barcelona, 1926, tome I, p. 150 ; A. Pagès, Les poésies lyriques de la traduction catalane du Décaméron, « Annales du Midi », tome XLVI, 1934, p. 203-204 et 207-208.

 

Clau bibliogràfica:

MILÁ Y FONTANALS, M., Obras completas del Doctor D. Manuel Milá y Fontanals, catedrático que fue de literatura de la Universidad de Barcelona. Coleccionadas por el Dr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, de la Real Academia Española, Barcelona, Librería de Álvaro Verdaguer, 8 vol., 1888-1896.

 

CdT: PARRAMON I BLASCO, J., Repertori mètric de la poesia catalana medieval, Barcelona, Curial Edicions Catalanes i Publicacions de l'Abadia de Monsterrat, 1992.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI