Bibliografia - Bibliographie - Bibliography - Bibliografia - Bibliographie - Bibliografia - Bibliografia

Betti, Maria Pia. Le Tenzoni del Trovatore Guiraut Riquier. "Studi Mediolatini e Volgare", 44 (1998), pp. 7-193.

248,011=300,001=115a,001- Guiraut Riquier

Ed. CHABANEAU, Cinq tensons, nº 1, pp. 110-111.

 

Clau bibliogràfica:

Chabaneau, C. (1888), "Cinq tensons de Guiraut Riquier", in Revue des Langues Romanes, XXXII, pp. 109-127.

 

Bibliografia Elettronica dei Trovatori

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI