Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Imatges

 

Jeanroy, Alfred; Salverda de Grave, Jean-Jacques. Poésies de Uc de Saint-Circ. Toulouse: Imprimerie et Librairie Édouard Privat, 1913.

Codi: 457,I Autor: Uc de Sant Circ Gènere: Salut d'amor Número: XLIV

 

Bella donna gaja e valentz

1
Bella donna gaja e valentz,
 
Pros e cortesza e conoissentz,
 
Flors de beltatz e flors d’onors,
 
Flors de joven e de valors,
5
Flors de sen e de corteszia,
 
Flors de presz e ses vilania,
 
Flors de totz bes senes totz mals,
 
Sobra totas fina e leials,
  Lo vostre fis amicx enters,
10
Qe·us es fizels e vertaders,
 
Vos saluda e manda vos
 
Q’anc non fo en son cor joios
 
Pois qe denan vos se partit,
 
Ni anch puois nuilla re no vit
15
Qi gaires li pogues plaszer,
 
Si tot se cuebra so voler
 
Ab gen soffrir ez ab cellar,
 
Qar negus jois no·ill pod sçemblar
 
Contra·l vostre joi nuilla re,
20
Ne nuill be contra·l vostre be
 
No·ill pod plaszer ni abellir,
 
Ni negus bes no·ill pod venir
 
Ses vos e anch be no·ill annet
 
Si donc de vos no·ill remembret
25
O del vostr’ avinen solasz.
 
E qar plus tost no es tornasz
 
Ves vos, prega·us per chjausimen,
 
Donna, per vostr’ esseinhamen,
  Se·us plasz, qe lo i perdonesz
30
E qe ja meinz no l’en amesz ;
 
Qan be sapchjasz q’el vos veira
 
Al plus brieu terme q’el po[i]ra ;
 
Qe tan l’es de vos veszer tart
 
Q’ab pauch lo cor de dol no·ill part,
35
Tan languis per vos desziran
 
Qar no ve vostre bel sçemblan
 
E qar no·us pod mostrar apres
 
De son cor con es de vos pres
 
E con li scemblera mil ansz.
40
Lo termes, ez assasz plus gransz,
 
Ansz qe sia lo jorn vengutz
 
Q’el sia denan vos vengutz.
 
Pero si ven ses far sojorn
 
Ves vos tan qan pod chascun jorn
45
Pregar vos, si·us plasz, qe merces
 
E sos cor e sa bona fes
 
Li vaillant ab vos ez Amors.
 
E faresz be si·ll faisz socors
 
Tal qe·l tengua jauszen e gai
50
E qe·l gete d’ira e d’esmai,
 
Pois tan o haura deszirat.
 
Q’aissi, cho sapchjasz de vertat,
 
Sera de totz sos mals garitz
 
E sera sos volers conplitz ;
55
Ester garir, cho vos affi,
  No pod del grieu mal qe l’auci.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI