Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Salverda de Grave, Jean-Jacques. Le troubadour Bertran d'Alamanon. Toulouse: Imprimerie et librarie Édouard Privat, 1902.

Codi: 437,011=076,007 Autor: Sordel, Bertran d'Alamanon Gènere: Tenso (Partimen) Número: XIV

 

Doas domnas aman dos cavalliers

I
1
Doas domnas aman dos cavalliers,
   
Amics Bertrans, mas no jes d’un voler :
   
Que l’una mand’ a l’un d’armas valer,
   
Aitan can pot, per l’amor qu’el, n’aten,
 
5
E l’autra fai a l’autre mandamen
   
Que, si ja vol qu’il l’am, no·n pes de re.
    Ar chausetz qual vol al seu mais de be.
     
II
 
Mais l’ama cil, so es dretz vertadiers,
   
Sordel, que·l vol d’armas presat aver,
 
10
Qu’esters non pot gran honor conquerer :
   
Que cil que·l vol vulpig ni recresen
   
Vol l’amta d’el e·l seu dechaïmen ;
   
Per que l’amanz faill trop se ja la·n cre,
    Pois l’aunimens apert[z] d’andos i ve.
     
III
15
Cil a cui plat sos fins amanz entiers
   
L’ama, ·n Bertran, mais, e fai o parer,
   
Que cil que·l vol ardit per dechaer ;
   
Que si·l fai l’oill perdre o·l pugn combaten
   
Tart lo·i rendra pos baisan ni jasen :
 
20
Doncs l’ama mais cil qu’enter lo rete
    Que cil que·l vol deffait, car leu s’ave.
     
IV
 
Tan quan val mais, al laus dels drechuriers,
   
Honors c’amta, En Sordel, vos fatz saber
   
C’ama cil mielz que·l sieu manda tener
 
25
En pretz d’armas ; que l’autra fai parven
   
C’a son aman voilla tot aunimen ;
   
C’aunitz es cel que d’armas se recre,
    E aunida cil qu’en sos bratz lo te.
     
V
 
Aitan can val mais vida es alegriers
 
30
Que mortz ni dols, Bertram, vos dic per ver
   
C’ama cil mielz que·l seu manda estener
   
De faitz d’armas, car hom i mor leumen ;
   
E cil que vai de son aman querren
   
Sa mort, no·m par que l’am a bona fe
 
35
Tant con fai cil qu·el vol viu pres de se.
     
VI
 
Sordel, mos dretz es al vostre sobriers,
   
C’onrada mort non deu nuls homs temer
   
Ni vid’ amar on posca hamta caber ;
   
Per que ama mielz la dompna per un cen
 
40
Que sos amanz vol muera honradamen
   
D’armas, si·n muor, que cil que ten en fre
    Lo seu, que vol viva aunitz per jase.
     
VII
 
Bertran, dona c’ama be coralmen
   
No vol la mort de sou fi bevolen,
 
45
E de nos dos juge qui mielz mante
    Na Ranbauda, on son ses mal tuit be.
     
VIII
 
Contenso voill que sia al juzamen,
   
Amics Sordel, ab leis c’a pretz valen ;
   
Car segur sai qu’elas diran de me
 
50
Qu’eu manting mielz zo qu’as aman cove.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI