Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Imatges

 

Appel, Carl. Provenzalische Inedita aus pariser Handschriften. Leipzig: Fues’s Verlag, 1890.

Codi: 299,001 Autor: Matieu de Caerci Gènere: Planh Número: LXXXVI

 

Tant suy marritz que no·m puesc alegrar

I
1
     Tant suy marritz que no.m puesc alegrar
   
     per re qu'auja ni veja sotz le tro,
   
     per chant d'auzels ni per lays ni per so
   
     . . . . . . . . . ni per temps belh e clar;
 
5
ans tota gens privada·m par estranha
   
     e totz mos gaugz maiers mi par corrotz,
   
     quar fallitz m'es lo melher reys de totz
   
per pretz complitz de tota bona manha,
   
     per qu'en ira·m son mudat mey plazer;
 
10
     e pus que·m vol aissi·l mortz dechazer,
    es ben razos que ioya me sofranha.
     
II
 
     Joya·m sofranh e dols mi vey sobrar,
   
     e no trop re que·m fassa be ni pro,
   
     quan mi sove del bon rey d'Arago;
 
15
     ladoncx mi pren fortmen a sospirar
   
e prezi·l mon tot atrestant quom fanha,
   
     quar ylh era francx, humils, de paucx motz
   
     e de grans faitz, si que sobre·ls reys totz
   
que hom aya ia trobatz en Espanha,
 
20
     era plus altz per valor conquerer;
   
     e pus que·l reys tant sabia valer,
    razos requer que totz le mons se·n planha.
     
III
 
     Totz le mons deu planher e doloyrar
   
     la mort del rey per drech e per razo,
 
25
     quar anc princeps negus melher no fo
   
     el nostre temps de sa ni de la mar,
   
ni tant aya fach sobre la gent canha,
   
     ni tant aya eyssausada la crotz
   
     on Jhesus Cristz fon pauzatz per nos totz.
 
30
Ay ! Aragos, Cataluenha e Serdanha
   
     e Lerida, venetz ab mi doler,
   
     quar ben devetz aitant de dol aver
    cum per Artus agron silh de Bretanha.
     
IV
 
     Ges Bretanha no.s pot enquers calhar
 
35
     que no·s planha per un rey que ac bo;
   
     ayssi planh yeu son cors e sa faysso
   
     e·l avinent aculhir e·l parlar
   
del noble rey, si que pels huelhs si banha
   
     tota ma fatz aissi com si era dotz,
 
40
     quar ylh era vaysselhs complitz de totz
   
bos ayps. e reys qui tans de bes gazanha
   
     en sa vida, deu portar e tener
   
     apres sa mort corona, per dever,
    ab si una et autra que·ns remanha.
     
V
45
     La corona que.ns rema, figurar
   
     se deu ayssi, qui drechamen la espo:
   
     per lo cercle qui torna de viro,
   
     se deu bona fama significar,
   
pels traversiers valors ab sa companha,
 
50
     pels quatre claus qui la fermon de sotz,
   
     ·IIII· vertutz, per que resplan reys totz,
    so es merces cuy drechur' acompanha,
   
     e largueza ab natural saber;
   
     l'altra so es karitatz ab esper
 
55
e fes, que res no destruy ni gavanha.
     
VI
 
     Mortz, pus no.t puesc destruyr' e gavanhar
   
     ab cruzels faitz, se vals ab brau sermo
   
     te vuelh maldir, quar m'as le cor fello
   
     fait per totz temps, quar say venguist trencar
 
60
l'arbre don ey gran raso que·m complanha;
   
     e te, vida, no pretz mays una notz,
   
     quar t'as layssat tolre·l melhor de totz
   
qu'om sabia, per qu'est d'avol barganha,
   
     quar la on tu mais deurias poder,
 
65
     layssas tostemps ton alt no . . . premer
    a la vil mort, cuy Jhesus Cristz contranha.
     
VII
 
     En l'an mile, qui ben los sap comtar,
   
     que Jhesus Cristz pres encarnatio,
   
     ·CC· e mays ·LXXVI· que so,
 
70
     le reys Jacmes el sete kalendar
   
d'agost feni; donc preguem que ss'afranha
   
     Jhesus a luy e·l gart del prevon potz
   
     on dieus enclau les angels malvatz totz,
   
e·lh do los gauchz en que l'arma·s refranha,
 
75
     e·l corone e·l fassa lay sezer
   
     en selh regne on non a desplazer,
    quar aitals locx crey que de luy se tanha.
     
VIII
 
     A tota gens don eyssampl'en paucx motz:
         le reys Jacmes es apellatz per totz,
 
80
e dieus a.l mes ab sant Jacm'en companha,
   
     quar l'endema de Sant-Jacme per ver
   
     le reys Jacmes feni, qu'a dreyt dever
    de dos Jacmes dobla festa·ns remanha.
     
IX
 
     Matieus a fait per dol e per corrotz
 
85
     son planh del rey qu'amava mays que totz
   
les altres reys, e que totz hom se·n planha,
   
     e que·l sieus noms puesqua el mon remaner,
   
     e que·n puesca dels filhs del rey aver
    e dels amicx plazers en que·s refranha.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI