Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Traduccions
* Imatges

 

Appel, Carl. Zu Guillem Ademar, Grimoart Gausmar und Guillem Gasmar. Verhältnis dieser drei Trobadors zueinander. "Zeitschrift für romanische Philologie", 14 (1890), pp. 160-168.

Zenker, R., "Zu Guilhem Ademar, Eble d'Uisel und Cercalmon" > CdT: Observacions.

Codi: 323,011 Autor: Peire d'Alvernha Gènere: Vers Número: III

 

Chantarai d'aquels trobadors

I
1
Chantarai d’aqels trobadors
   
qe chanton de tropas colors
   
e·l pieger cuia o dir gent
   
et a trobar es aillors
 
5
q’entremetre n’aug cent pastors
    c’us non sap qe·s pueg ni dessent.
     
II
 
D’aisso mer mal Peire Rotgier
   
per so·n er encolpatz primer
   
car chanta d’amor a prezent
 
10
e valria·il mais un sautier
   
dinz la gleia ab un candelier
    on portes gran candela ardent.
     
III
 
L’autre es .G. de Borneil
   
qe par l’oira sec a soleil
 
15
ab son chantar maigre dolent
   
qe chanto veillas porta-seil
   
e si·s vezia en espeil
    no·s prezaria un aiguilent.
     
IV
 
E·l ters Bernartz del Ventadorn
 
20
q’es menre de borneil en dorn
   
e son paire a i mout bel sirvent
   
per traire ab arc manal d’alborn
   
e sa maire calfava·l forn
    e·l gars amassava·l sierment.
     
V
25
E·l quartz don Ugo lemozis
   
us ioglars q’es plus qerentis
   
non a tal tro a bnavent
   
e cuiaratz fos pelegris
   
malautes can chanta·l mesqis
 
30
a pauc pietatz no me·n prent.
     
VI
 
Guillenz de Ribas es lo qinz
   
q’es malvatz de fors e dedinz
   
e ditz totz sos vers raucament
   
e non e ges bos sos latins
 
35
c’autretan se·n fari’us chinz
    e l’oill semblo de vout d’argent.
     
VII
 
E·l .VI. es Gramoart Gausmar
   
q’es cavallers e va ioglar
   
e fai o mal qe o consent
 
40
ni·l dona vestir vert ni var
   
qe tal er adobat so·m par
    q’enioglarit ne seran cent.
     
VIII
 
Ab .P. de Monzo so VII.
   
pos lo coms de tolosan dec
 
45
chantan un sonet avinen
   
e cel fon cortes qe·l raubec
   
e mat o fes car no·il trenqet
    aqel pe qe porta pendent.
     
IX
 
E l’oites Bertranz de Saissac
 
50
qe anc un bon mestier non ac
   
mas d’anar menus de qerent
   
et cinc pueis no·l prezei un brac
   
pos d’en Bertran de Cardaillac
    prez un veill mantel suzolent.
     
X
55
E·l onzes es en Raimbaut
 (als Str. 12)
 
qe·s fai trop de son trobar baut
   
e non es mia avinent
   
d’ome qe a gran prez et aut
   
e se·n gerava ni a faut
 
60
en negun non a iauziment.
     
XI
   fehlen
     
XII
 
Et dezes Gosaluo Roitz
 (als Str. 11)
 
qe·s fai trop de son trobar formitz
   
en cui cavalairia·s feing
 
70
et anc bos colps non fo feritz
   
per lui tam be no fo garnitz
    si nom l’ac trobat en fugent.
     
XIII
 
Et tretzes us veils lumbartz
 (als Str. 14)
 
c’apela sos vezis coartz
 
75
e laisa·l del esserniment
   
pero us sonetz fai galliartz
   
ab motz maribotz et grimartz
    et apela·l hom consezent.
     
XIV
 
Peire d’Alvergne a tal votz
 (als Str. 17)
80
qe chanta con granoill en potz
   
e fa·z lauzar a maintas genz
   
pero maestres es de totz
   
ab un pauc q’esclarzis sos motz
    c’apenas om negun n’entent.
     
XV
85
fehlen
     
     
Str. 10
 
E lai de Marseilla ‘n Folqet
   
qe chanta de fol re folet
   
per una busta cui s’aten
 
90
c’a plus ample con d’un cabes
   
e fora·il meils pesqes ab ret
    mar can non la movo lo vent.
     
Str. 13
 
E·l dotzes us clergatz Peirols
   
ab cara maigra secs musols
  95
e can vol chantar va tossent
   
c’aissi n’es esclarzitz lo sols
   
c’a totz vos en penria dols
    tan fa lag son captenemem. 
     
Str. 15
 
E’n G. Faiditz fai chanzos
 
100
de si donz no potetz pelos
   
e ditz qe si de re·l desment
   
ni la pot tener en escos
   
qe tantas dara dels dos
    cazes a mal pas plus non prent. 
     
Str. 16
105
El .XV. es P. Vidals
   
gabaires messongiers e fals
   
e no i qeiratz gota de sen
   
per so a pres .c. colps le pals
   
qe amic no i ac nuils corals
 
110
de lai sa foudatz non dizent.
     
     
    Orthographie genau nach a

 

 

Siehe:

Chantarai d'aquest trobadors

Cantarai d'aquestz trobadors

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI