Davantal - Einführung - Analysis - Presentación - Présentation - Presentazione - Presentacion

Gambino, Francesca. Canzoni anonime di trovatori e "trobairitz". Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2003.

461,111- Anonyme

 

Metrica: 5 coblas unissonans di 8 vv. a struttura a10 b10' b10' a10 c10 c10 d10 d10 (a -ir, b -age, c -ar, d -ei) e una tornada di 4 vv., Frank 577 : 129. Cesura enjambante al v. 23 (Billy 2000).

[101v] En tal hai mess mo cor e mo c(on)ssir. | qim fai sce(m)bla(n)t orguoillos e saluage. | e fai pechat qieu lhai fach homenage. | e so(n) enlei assis totz mei d(e)szir. e nol | er gen si aissim uol loignar. |  d(e)l sieu | bels cors c(om)plitz honrad ecar. cui soi | aclis ta(n)t qalamia fej. jeu no saj | qal am plus mado(m)na o mej.

A lei soplei euas autra nomuir. | ne no entend enautre seignorage. | mas sol elsieu qim te(n) e(n)so(n) ostage. | be fora dreich q(e)lam d(e)gnhes auçir. | esol daitan degra me be onrar. | dacuillim(en) edegen ac(o)i(n)dar. qa(n)t ieu | li soi dena(n)t nil qer mercej. totmo | [102r] conort ado(n)cx d(e) mos oillz uej.

Be sai qamors mha fach adreich chausir. | en la genchor qa(n)c fos d(e) nul ligage. | coi(n)de gai ed(e) tot bo(n) estage. e sa ua | lor uei totz jor(n)s ena(n)tir. Al mieu sce(m) | bla(n) noha egal ne par. Ab totz aicho | jeu no m(n) puosc lauszar. mais, qal q(e) | m facha a leim do(n) emautrej. q(e) ja p(er) |  re nom partira desej.             

Bem dej sill plasz mado(m)na retenir. | e dei laissar alq(e)s d(e) son oltrage. uas me | a cui a(n)c nofe clar uisage. dies per q(e)l fai ~ ja no mdegr auenir. Be leu | o fai, qar il me uol p(ro)uar. sieu soi |  leials. ou faill uas lei amar. e non | penria qieu fos enluoch derej. qieu | no hagues samor eso(n) do(m)nej.

Per cho(n) fui pres qar fai atotz graszir. | ma do(m)na, en cui truobho(m) tot bel u | sage. e tutz sei faich son | auine(n) e sage. en sa | joue(n)t pojar ereuerdir. qa(n)c | no fo res qho(m) li pogues blasmar. | sol pietat pogues ab lej trobar. | aicel qi fesz so(n) gent cors e(n) sa lej. | me do(n) sa joia en cha(m)bra oeniornej.             

Do(m)na enuos truobho(m) trop bel estar. | qe noi pod ho(m) nuilla re(n) esme(n)dar. | per qieu soi mess enlauostra m(er)cej. | qanc uos plaira uos m(em)brara d(e)mej.

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI