Glossari - Glossar - Vocabulary - Glosario - Vocabulaire - Vocabolario - Vocabulari

Boutière, Jean. Les poésies du troubadour Peire Bremon Ricas Novas. Toulouse - Paris: Édouard Privat - Henri Didier, 1930.

INDEX

DES NOMS PROPRES MENTIONNÉS DANS LES TEXTES (A) DES MOTS ET LOCUTIONS (B), DES FAITS DE GRAMMAIRE OU DE VERSIFICATION CITÉS OU EXPLIQUÉS DANS LES NOTES (C).

 

—————

 

A

 

Acre (lo reys d’) XX, 39.

Agos XIX, 10.

Ais XVII, 25 (1).

Alamans XX, 4.

Alvernhat XX, 10.

Aragones XX, 19.

Argenssa XVI, 31.

Audiart dels Baus XII, 55 ; Audiart del Baus XIII, 33-34.

 

Barral XV, 17 ; XVIII, 18.

Bederres XX, 29.

Belh Dezir IV, 15 ; Belhs Deziriers IV, 41.

Bergonhos XX, 9.

Bertran [d’Alamanon] XV, 2, 10 ; XX, 1.

Blacas XX, 2, 41.

Braymans XX, 5.

BretosXX, 10.

 

Calabron III, 41.

Cananillas XVIII, 39.

Castelan, Castelana XII, 33, 34 ; XX, 17.

Castelans (lo bos reys) XX, 22.

Catalan, Catalana XXII, 31-32 ; XX, 18.

Cataloingna XIX, 5.

Coms [de Provence] XV, 3, 9.

Comte (li) [de Toulouse et de Provence] XX, 30.

 

Deus passim.

 

Emperayre (l’) XX, 7.

Engles XX, 12.

Espaigna XVIII, 16, 23.

 

Franses XX, 9.

Frissa XX, 6.

 

Gap XVIII, 15.

Gascon XX, 18.

Gui [de Cavaillon] XIX, 2, 3.

Gui de Guibelhet XX, 37.

 

Ines (mi donz N’) XIX, 7.

 

Jherusalem XX, 34.

Joanetz d’Albusson XVIII, 27.

Joanni XIX, 17.

 

Leon (seignor do) XVIII, 41.

Lombardia XVI, 14.

Lombart XI, 8, 14 ; XVIII, 14, etc. ; XX, 4.

 

Navarra (reys de) XX, 20.

 

Paris (lo reys cuy es) XX, 15.

Peitau XVIII, 24.

Peytavi XX, 11.

Plazenssa XVI, 29.

Polha XX, 5.

Princep (lo mieg) Append. I, 27.

Proensa XI, 69 ; XVI, 5.

Proensal XX, 25.

 

Raimon de Neiron XIX, 4.

Raimond de Saint Marti XIX, 3.

Raimonet (li) Append. I, 34.

Rainiers (Mos) XVIII, 32.

Reforsaz XVII, 25.

Ricas Novas XIX, 14.

Roergat XX, 28.

Roma XX, 6.

RossiaXX, 5.

 

Salern XVIII, 8.

San Gili XX, 27.

Saudan del Cayre XX, 35.

Savarics [de Mauleon] XVIII, 24.

Savoya XX, 10.

Sordel X, 58, 60 ; XV, I, 10 ; XVII, 6, etc. ; XVIII, 9, etc. ; XX, 1.

Surianz, Suriana XII, 39-40.

 

Tolzas XX, 28.

Tor (lo seinhor del) Append. I, 20.

Trevis XVIII, 15.

 

Vassadells Append. I, 38.

Vianes XX, 10.

Viscoms (lo) XIX, 21-23.

 

B

 

Ab II, 45.

aclapar XVIII, 10.

adomniu VII, 5.

adreg II, 4.

adrechamen X, 45 ; XV, 14.

afarar XII, 15.

agranar XII, 51.

ais XV, 20.

aiziu IX, 2, 12, etc.

alhors I, 5 ; II, 21.

amanar XII, 17.

anar (impers.) X, 36.

anc jorn...no X, 28-30.

anc non...mais IV, 14.

aucir III, 17.

avar XII, 25.

aver ab se II, 24.

 

Bagastel XVII, 19.

bescles XVII, 28.

biais (ses) V, 14.

bordir III, 1.

 

Cais (issir del) V, 34.

cami (raubar lo) XIX, 20.

cap (pojar el) XVIII, 9.

castiat III, 11.

celar IV, 40.

certan, certana XII, 3-4.

certas (a) III, 2.

chauzimen IV, 6.

cosselhar IX, 5.

cujar VII, 26.

 

Delir XI, 22.

descazern XVIII, 3.

desonor (far, dir) XVI, 23-24.

desrenguar IV, 25.

dire II, 48.

dire de no V, 26-27.

domengiers IV, 20.

donc (et) III, 2.

 

Egar (s’) VII, 16.

embrocar XVIII, 2.

enantir IV, 32.

esquivar VII, 48.

estern XVIII, 4.

estuire (s’) XIII, 24.

 

Fenhen II, 20.

fersa XVIII, 38.

fil (el dreg) IX, 6.

floc XVIII, 39.

flor II, 25 ; IV, 2.

 

Gai II, 37.

ganhar XI, 34.

garnitz XVI, 25 ; XVII, 18.

glui XIII, 24.

grazir (alcuna re ad alcu) III, 4.

grazir (faire) IV, 39.

guiar XIX, 21.

 

Honor (prendre) V, 12.

 

I (adv.) II, 57.

issart (faire) XVIII, 27.

 

Jauzir IV, 40.

 

Leus VIII, 2.

loingnar XIX, 13.

 

Macel XVII, 25.

mas aitan que IV, 30.

merciar XIX, 24.

meser XIX, 1.

mestiers IV, 28.

metre, meten XX, 24.

miralh II, 25 ; IV, 2.

miser XVII, 24.

motz XVIII, 12.

 

Pantais V, 11.

partir IV, 27.

pecat VIII, 56.

penre XIX, 24.

pertraire VI, 13.

plan XII, 11.

plazer IX, 19.

ponhar IV, 44.

 

Qe (= de sorte que) X, 35.

qui, quit (adj.) XIX, 21.

quitar IX, 5.

 

Ram VI, 7.

rancuros XV, 12.

res IV, 21.

 

Saludar XI, 39.

salut XI, 38.

semblan (faire) XV, 3.

senhoriu, senhoriva VII, 8.

ser XIX, 1.

serran, serrana (?) XII, 37-38.

servir XV, 6.

sobreprendre XVII, 26.

sobriers (adj. employé adverb.) VII, 2.

sobransiers IV, 33.

solhatç XI, 6.

songnan (?) XI, 19.

sopleiar (vas alcu) IV, 19.

sotilmen VIII, 4.

 

Tener car II, 28.

tengut XI, 64.

toc (tener) XVIII, 40.

triar X, 21.

trui (sen) XIII, 31.

 

Vairar (se) XII, 26.

valor II, 29.

vertut XX, 38.

viltat (tener en) III, 18.

virar (se) V, 36.

 

C

 

Adjectifs, construction avec un infinitif, VIII, 2.

Adverbe de lieu désignant une personne ; 2e pers. II, 57 ; 3e pers. I, 5 ; II, 21 ; XIV, 9.

Allitérations, VI, 50 ; XIII passim.

Attraction du compl. dir. de la proposit. secondaire en tête de la principale V, 15-16.

 

Flexion (violation des règles de la) XX, 4-6.

 

Interrogativas (coblas) ou tensonadas VI, 5-6 ; VII, 47-48 ; X, 9-10, 20-21.

 

Nom séparé de son régime XIII, 33-34 ; Appendice I, 34-35.

 

Ponhar, construction IV, 44.

 

Répétition de mots de même racine XIII, passim ; XIV, 1-8.

Rimes dérivatives XI, 10-13, etc. ; XII, la pièce entière.

Rimes-refrain V, 3 ; VI, 5 ; VII, 10 ; VIII, 1, 10 ; IX, 2, 3, 10 ; X, 2, 3, 9.

 

Trais (pf. de traire), employé comme pf. de trahir VI, 25.

-tz réduit à -s, voy. Introduct., « Langue et style ».

 

Note :

1. Les noms et adjectifs géographiques sont en italiques. ()

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI