Glossari - Glossar - Vocabulary - Glosario - Vocabulaire - Vocabolario - Vocabulari

Blasi, Ferruccio. Le poesie di Guilhem de la Tor. Genève - Firenze: Leo S. Olschki S. A. - Leo S. Olschki, 1934.

 

INDICE DEI NOMI PROPRI.

 

Agnes (n') d'Arc, XIV, 16.

Aiglina (n') de Sarzan, XIV, 22.

Aimerics (n'), XIV, 1.

Alixandres, VI, 2.

Andreu (saint), XI, 1.

Andreus (n'), XIII, 26.

Arc, v. Agnes.

Azalais (n') de Vizalaina, XIII, 62-3; n'Alazaiz de Magon, XIV, 10-11.

Berta (na) de Soraigna, XIV, 14.

Biatritz (na), IX, 83; na Biatrisz, XIV, 3; na Biatriz d'Est, XIV, 7; na Biatriz de Magon, XIV, 10.

Breissana, X, 14; v. Donella.

Bruna (na) de Castel, XIV, 30.

Cantacabra, v. Caracosa.

Caracosa (na) de Cantacabra, XIV, 20-1.

Carret, v. Comtessons.

Casalot, v. Sufia.

Casellas: las dompnas de C., XIV, 27-8.

Castel, v. Bruna.

Coissan, v. Verz.

Comtessons (na) del Carret, XIV, 31.

Corat (vis-de Judeu), XI, 3.

Cors (mos), IV, 42, senhal (?).

Cremona, v. Porc Armat.

Cuniza (na), XIII, 68.

Damedeu, XI, 5.

Deu, VII, 6.

Donella (na) de Bresaina, XIV, 12.

Esmilla (n') de Ponçon, XIV, 19; n'E. de Ravena, XIV, 9.

Est (marques d'), XI, 8; v. Biatriz.

Faciol, XI, 4.

Fariseu, XI, 13.

França (la reina de), I, 27.

Guillem, XII, 11, 31; Guillems, XIII, 11 (G. de la Tor, 31), 52, 69.

Imbert (Seigner n'), XII, 1, 21.

Joana (na), VIII, 101.

Judeu, v. Corat.

Luna: las dompnas de L., XIV, 25-6.

Mabilia (na) de Soraigna, XIV, 15.

Magon, v. Alazaiz e Biatriz.

Marqueseta, XIV, 8.

Martin (saint), XI, 1.

Plozacs, XIV, 23.

Ponçon, v. Esmilla.

Porc Armat de Cremona, X, 6.

Ravena, v. Esmilla.

Romaigna: la dompna de R., XIV, 29.

Salvatia (madomna), IX, 77; na Salvaga, XIV, 2.

Sandra (na) de Soraigna, XIV, 13.

Sarzan, v. Aiglina.

Soraigna, v. Berta, Mabilia e Sandra.

Sordels, XIII, 2, 21 (en S. 41), 61.

Sufia (na) de Casalot, XIV, 17.

Verz (na) de Coissan, XIV, 33.

Vizalaina, v. Azalais.

 

 

GLOSSARIO.

 

adezar, IX, 9.

aillors, II, 46.

aturar (se), VIII, 78.

blos (de ioi), VIII, 93.

chantan (en), XII, 12; cfr. nota IX, 44.

chausiment, III, 36.

car, XIII, 61-67.

cobitz, VIII, 82.

cortes, V, 22.

de, III, 12; VIII, 103; XII, 15.

desconoissenssa, X, 8.

doncs, VIII, 17.

dueich (mal), VII, 5.

ensi, I, 14.

entreseigna, I, 12.

erebutz, VIII, 36.

esbatre, VII, 8.

escapar, VI, 26.

escoill, VI, 3.

esper, VI, 30.

faire amar, V, 24.

feingner (se), X, 13.

fins, II, 22.

flors de beutat, IV, 51.

fol, VII, 5.

il, X, 16; XIII, 56.

iorn (un), VII, 12.

lanza d'amor, IX, 26-7.

lechardetz, X, 24.

loc, IV, 20.

lota, VII, 17.

maire, IX, 53.

malananssa, X, 21.

mas, X, 12.

meillurar (se), VIII, 79.

merce de, II, 41.

obedir, VI, 14.

on (vers), I, 3.

pans cueich, VII, 7.

partir, IV, 3.

pastura (gastar la), XI, 11.

plazer (venir al), IV, 17.

pechar, XII, 6.

pelota, VII, 22.

penedensa, II, 37.

posta, VII, 16.

qe ... qe, XIII, 16-18.

qet, VII, 10.

qui, III, 5; VI, 35; XIII, 47.

razos, XII, 2.

recrezuda (cornar la), X, 30.

retraire, IV, 6.

seingnor (li bon s.), II, 4 ; malvatz seingnor avar, III, 17; son bon seignor, V, 2.

servir, VI, 10.

ses ... qe, V, 14.

sofrent, V, 1; en suffren, IX, 44.

solaz, V, 48.

somosta, VII, 11.

tener (vers on se), I, 3; t. a, per, III, 10, 4.

virar (se), VI, 11; IX, 56.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI