Notes - Anmerkungen - Notes - Notas - Notes - Note - Nòtas

Serra-Baldó, Alfons. Els trobadors. Barcelona: Barcino, 1934 (2a ed. 1998).

080,005- Bertran de Born

* Aquest sirventès ens ha arribat sense razo explicativa, però evidentment deu ésser compost contemporàniament a la composició Be’m platz quar trega ni fis, que va encapçalada, en alguns manuscrits, per aquesta razo: «Quan Richartz ac faita la patz ab En Bertran de Born e·lh ac rendut son castel d’Autafort, el si crozet, lo reis Richartz, e passet oltra mar. E Bertran remas guerrejan ab N’Aimar lo vescomte de Lemotges e ab lo comte de Peiregorc e ab totz los autres baros de viro (de la rodalia). E, si com avetz entendut, quan Richartz s’en tornava, el fo pres en Alemanha e si estet en preiso dos ans e si se rezemet per aver. E quan Bertrans de Born saup que·l reis devia eissir de presio, mout fo alegres per lo gran be qu’el sabia qu’el auria del rei e per lo dan que seria a sos enemics...».
 
4. Ricard Cor de Lleó.
 
6. destrapar e destendre, afluixar i distendre; és a dir: disparar i tornar a carregar.
 
7. baissar e deissendre: lit., «abaixar i fer baixar».
 
12. enclaus (d’encaure), tancat, inclòs; ací: presoner.
 
25. A finals del s. XII, la paraula «basc» és freqüentment usada com a sinònim de «saltejador de camins».
 
27. esterlis és la moneda anglesa; moutos, o agnels, és el nom d’una antiga moneda llemosina.
 
30. quan son donar...: lit., «quan vol vendre el que dóna».
 
38. ponha (de ponhar), esforçar-se. —mesprendre, reprendre, menysprear, blasmar (també: danyar, arruïnar).
 
39. qu’ieu fassa motz..: lit., «que jo compongui versos per a vendre».

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI