Notes - Anmerkungen - Notes - Notas - Notes - Note - Nòtas

Serra-Baldó, Alfons. Els trobadors. Barcelona: Barcino, 1934 (2a ed. 1998).

242,064- Giraut de Bornelh

6. lit., «bell company, si dormiu o vetlleu».
 
14. assatge (d’assajar), assagi, experimenti; també: abordi, ataqui; això és: sorprengui.
 
21. pos me parti de vos: és a dir: des que m’heu deixat.
 
24. rendes (de rendre), lliurés; ací: tornés, retornés,
 
26. peiron, escalinata; és a dir: a l’entrada.
 
27. no fos dormilhos, lit., «no estigués somnolent».
 
31-35. Aquesta estrofa, que conté la resposta de l’amant al crit d’alerta del guaita, ens ha pervingut només en dos manuscrits. Per això, Kolsen la dóna, en la seva edició, entre les variants.
 
34. prezi gaire (de prezar), apreciar, prendre en consideració; això és: preocupar.

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI