Testimonis - Zeugnisse - Witnesses - Testimonios - Témoignages - Testimoni - Testimoniatges

Cura Curà, Giulio. Le canzoni del trovatore Uc de Pena. "Critica del Testo", 10, 2 (2007), pp. 9-45.

456,002a - Uc de Pena

MANOSCRITTO: a¹ p. 343 (En Uc de Penna).

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI