Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Longobardi, Monica. I vers del trovatore Guiraut Riquier. "Studi Mediolatini e Volgari", 29 (1982-1983), pp. 17-163.

Codi: 248,069 Autor: Guiraut Riquier Gènere: Vers Número: XV

 

Qui·s tolgues

    LO XVI VERS D'EN GR. RIQUIER, FACH EN L'AN MCCLXXXIIII, EN JENOVIER.
     
I           Qui·s tolgues
            e·s tengues
    dels mals en que cossen,
            e fezes
  5         totz los bes
    que conoys ez enten,
            res non es
            que nogues
    d'anar a salvamen
  10         als repres
            on la fes
    es de Dieu, que·ns aten
    qu'a bon port nos traisses,
    sa merce prometen.
     
II 15         Prometen
            don valen
    trobam Dieu tan cortes,
            que fazen
            e dizen
  20 so que crezem que ·l pes,
            que·ns defen
            a prezen,
    e sos mans non faym ges!
            No·ns car ven,
  25         ans, sufren
    espera que·ns agues
    penedens humilmen,
    quar nos fes e·ns conques.
     
III  
        Be·ns conques,
  30         quar mort pres
    per son poble dolen,
            que vengues,
            si·s volgues,
    a luy sals peneden;
  35         que·l paires
            premiers fes
   
Adams un falhimen,
            don fon mes
            sos heres
  40  en yssilh mot cozen,
    tro que Dieus sa trames,
    qui·ns rezemet moren.
     
IV           Mas moren,
            mal viven,
  45  cazem totz jorns el bres,
            en que·ns pren
            desceben
    l'Enemicx de mals ples
            que·ns apren
  50         e·ns essen
    a son vol de ben des,
            don tot len
            al arden
    fuec nos mena espes;
  55  e selh que li conten
    es en Dieu ben apres.
     
V           Ben apres
            es, que res
    no·l falh, sel que·l desmen;
  60         quar sotzmes
            demanes
    es l'Enemicx ses sen,
            qu'a perpres
            totz mals ves,
  65 per que fug mantenen
            quan sos pes
            es entes
    e tengutz a nïen;
    e crey que Dieus endres
  70 aquelh afortimen.
     
VI           Quar mals es
            tant apres,
    volgutz, faitz per la gen,
    e tan pauc amatz bes,
  75 nos ten Dieus en turmen.
     
VII           Narbones
            es malmes
    e blasmatz per nonsen
    ez er pus, si merces
  80 de Dieu no· y val breumen.
     
VIII   Pus es grieus per un tres
    lo mals que hom no·l sen.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI