Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Vatteroni, Sergio. Le poesie del trovatore Johan Esteve. Pisa: Pacini, 1986.

Codi: 266,003 Autor: Joan Esteve Gènere: Sirventes Número: VII

 

Ara podem tug vezer

   
SIRVENTES QUE FES JOHAN [E]STEVE
EN L’AN MCCLXXXIIII.
     
I
1
Ara podem tug vezer
   
quossi·n pren a sselh qu’enclau
   
en si bauzia e frau
   
que hom non deu mantener,
 
5
quar si dechay ses fallensa
   
qui·s cuj’ab enjan fromir,
   
que ancse ai auzit dir
    qu’ab selh reman que·l comensa.
     
II
 
Tracios se fai parer
 
10
que·l trachers eys la mentau,
   
tan lo sec ver per esclau
   
que no·l layssa remaner
   
en loc, ni troba guirensa;
   
e·l malvatz no pot fugir
 
15
que, quan que tric, ses fallir
    deu venir a dechazensa.
     
III
 
Qui quez aya desplazer
   
quar ieu reprenc non suau
   
tot trachor, e qui que l’au,
 
20
se fai deslials tener,
   
e crey qu’es de la nayssensa
   
del mal frug que sap trahir
   
ab enjan ez ab mentir,
    e far d’amor malvolensa.
     
IV
25
Ges ieu no vuelh far saber
   
per cuy esta talan fau;
   
entendre·m pot leu qui m’au,
   
que d’als dir non ai voler,
   
quar selh que fetz la ofensa
 
30
Dieus e·l mon l’a en azir;
   
no m’en cal als esclarzir,
    que·ls nescis n’an conoissensa.
     
V
 
A penas me pot caber
   
el cor lo joy que m’esjau,
 
35
quar lo fals coratge brau
   
que cujava dechazer
   
selh quez a pretz e valensa,
   
Dieus l’a fach d’aut bas venir,
   
e·l malvestatz descobrir
 
40
dont n’er mais en viltenensa.
     
VI
 
Trachor no·m pot far plazensa
   
ni res que·m puesc’abelhir,
   
ni aquels que n’aug ben dir,
   
quar paron de la semensa.
     
VII
45
Sirventes, fai ses temensa
   
al valen Guillem auzir
   
de Lodeva qu’esjauzir
    me fai, quar sa valors gensa.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI