Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Imatges

 

Soltau, Otto. Die Werke des Trobadors Blacatz. "Zeitschrift für romanische Philologie", 23 (1899), pp. 201-248.

Codi: 098,001=097,010 Autor: Bonafe, Blacatz Gènere: Tenso Número: V

 

Seign'en Blacatz, pos per tot vos faill barata

   
Bonafe e seign’en Blacatz.
     
I
1
Seign’en Blacatz, pos per tot vos faill barata
   
E si clam’a deu de vos genz hermitana,
   
Tant es la riqeza granz q’a vos s’aplata
   
Q’anc aiols non sai menet maior ufana.
 
5
          Tant vos guerreion guerrer
   
          Que ves Alms fuzon l’archer,
   
          E non a ren e·l charner,
              On sol aver maint qarter.
     
II
 
Bonafe, de·ls huoilz de·l front non as escata,
 
10
E·l pels es veilz e chanutz e sembla lana.
   
Ben aia qui·us guirlanda sus de la pata
   
Lai on intravaz emblar per la forana !
   
          Vos lor cuidez far paner,
   
          Mas ill en feron destrier,
 
15
          Qe mort e reget’e fer,
              Ab Brunel l’albalestrer.
     
III
 
Seigner, vos non temez lop ni chat ni rata,
   
Tant es la riqeza granz e sobeirana,
   
Ni·l moiller non porta vert ni escarlata,
 
20
Ainz li manges son mantel l’autra semana.
   
          Segur veigna qui ren qer !
   
          Qui lo mantel sa moiller
   
          Met en gage a maceller
              Ges nom part de chaitiver.
     
IV
25
Bonafe, per thoma·us pais hom de neu mata
   
E·us met un estront e·l poing ben per milgrana
   
E manga per lebr’e leissa, sol non glata,
   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
          E·us pot hom far monester
 
30
          De forn o de formorer
   
          E donar per vin blanc uer
              E pis d’ega per sabrer.
     
V
 
Seingn’en Blacatz, aqist paz non cuiz s’abata
   
Que soven solez anar a la lugana,
 
35
E·ill sirven temon la corda e la lata.
   
Maint molton vos an pissat per la capzana.
   
          Anc hermitan ni templer
   
          Non viron tant mal guerrer,
   
          E dison lor berbiger
 
40
          Q’om tant malament non qer.
     
VI
 
Bonafe, soven cunpisas ta zabata,
   
Que ren non i pos vezer, orbach’ aurana.
   
Maintas moscast’an passada la gargata,
   
Qe·t fan la gorga curar e tenir sana.
 
45
          Mort ai maint orb escacher,
   
          Qant qeiron a cavaler,
   
          Mas qe fosson pautoner
              Ab baston et ab dobler.
     
VII
 
          Seign’en Blacatz, qui re·us quier,
 
50
          Be·ill fan sofraicha dener,
   
          Car aveç de caitiver
              Mais d’un veill falcon lainer.
     
VIII
 
          N’Orbach’, en vostre clocher
   
          Par que aia colunber
 
55
          O aion niat rater —
              Et eu sai donar, qui·m quer.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI