Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Imatges

 

Bertoni, Giulio. I trovatori d'Italia. Modena: Editore Cav. Umberto Orlandini, 1915.

Codi: 283,002=393,002 Autor: Lantelm, Raimon Gènere: Tenso (Partimen) Número: LXXIV

 

Raimond, una dona pros e valenz

I
1
Raimond, una dona pros e valenz
   
Am' un fin drut e·l fai d'amor socors
   
Tan qel maritz sap qals es lor amors,
   
Estreing la domna e·il veda sos talenz.
 
5
Tuit trei an mal et enoi e temenza.
   
Qal dui dels tres fan plus grieu penedenza,
   
La domna o·l drutz o·l maritz ielos?
    Que us vencerai dels tres e·us lais los dos.
     
II
 
Lantelm, lo drutz e·il domna m'es parvenz
 
10
Qe tragan pietz, qar dobl'es lor dolors,
   
Qe l’us a dol del dan q'a l'autre sors
   
E del sieu dan es attressi dolenz.
   
Aquist dui fan d'afan dobla sufrenza;
   
Mas si·l maritz ha un petit de 'ntenza,
 
15
El es d'aitant segner e poderos,
    C’us autre iratz en seria ioios.
     
III
 
Raimon, vos non chauzetz con conoiscenz,
   
Qe·il domn' e·l drutz an tan finas douzors,
   
Car son amat, q'emend'a l'afanz lors;
 
20
Mas lo maritz trai se·n be totz tormenz
   
Qu'el a del drut dol e mal ses garenza
   
E de la domna afan e mescrezenza
   
E de si dan, c'ades es angoissos,
    E·il domn 'e·l drutz s'aman, q'es restaurs bos.
     
IV
25
Lantelm, fort pauc es en amor sabenz
   
Q'entrels amanz es aitals l’us e·l cors
   
C’on plus s'aman, maier es lur langors,
   
Si no·s vezon, q'il moron eissamenz,
   
Com Tantalus qe zo que plus l'agenza
 
30
Ve e non a aiuda ni valenza;
   
Mas lo maritz, can plus es consiros,
    Baiza la domna e reman d'afan blos.
     
V
 
Raimon, d'amor sai miels c'autr'oms vivenz
   
E ben vezer sai dels finz amadors
 
35
Q'en pensan an tan fin ioi, qe·il paors
   
De nuil gilos no·ls ved'esser iauzenz;
   
La domn' e·l drutz an d'amor mantenenza
   
E·l gelos es pels mals fors de scïenza
   
Cant baiza lei, vas cui es orgoillos,
 
40
Qe·l bais noil vai plus q'en l'aiga·l carbos.
     
VI
 
Lantelm, als drutz noz e val penzamenz,
   
Qe si co·l penz lor es de ioi sabors,
   
Aissi lur notz con a sel c'a las flors
   
E faill als frutz, don pens' esser manenz;
 
45
La domn' el drutz an d'amor la semenza
   
Don chascus mor, car a del frug faillenza,
   
Mas lo maritz non trai mal en perdos
    Q'el iatz a·l domn' e·l drutz mor enveios.
     
VII
 
Raimon, car a veraia conoiscenza,
 
50
Na Salvatia de Londr' on iois comenza
   
Voil diga qals trai mal plus angoissos
   
La domn' e·l drutz o lo maritz gelos.
     
VIII
 
Lantelm, d'aisso voil qe don la sentenza
   
Na Binïa de Canas c'ades ganza
 
55
Et es de pretz sobrana de las pros
    D'onor de sen e de belas faissos.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI