Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori

* Davantal
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Appel, Carl. Poésies provençales inédites tirées des manuscrits d’Italie. "Revue des langues romanes", 34 (1890), pp. 5-35

Codi: 167,020a Autor: Gaucelm Faidit Gènere: Canso Número: [XIV]

 

D'un 'amor on s'es asis

I 1 D'un 'amor on s'es asis
    mos ferms cors fis,
    movon tuit miei cortes saber;
    c'amors m'ensegna
  5 cansons far e·m maïstris
    e·m esbaudis
    cor e sen e geng e poder,
    per c'ieu devegna
    e gais sos
  10 coindes e bos;
    qe s'ill non fos,
    gia per autra isciensa
    mos trobars,
    qi es fins e clars,
  15 non fora cars
    ni agra gran valensa.
     
II   Ni non cre qu'om gia·l graisis
    ni abelis
    gia, tant non o sabr'eu voler,
  20 s'amors, ce regna
    e me giors e sers e matis,
    no·m crecis
    de vos, ce·m fatz viur'e valer,
    domna, on c'ieu tegna.
  25 tant es pros
    ce mas cansos
    an pretz pros.
    per so non bistensa
    merceiars
  30 e mos cantars
    ni gens prechars
    ab cor d'umil parvensa.
     
III   Donc non es gies vers devis
    aicell ce dis
  35 c'ieu cant per aver;
    ch'en re no·l degna
    mon cor tant per ce·n mentis
    lei, c'obesis,
    e mos cantz, on no fas parer
  40 ce·m desovegna
    sos gioios
    cors amoros;
    es es raisos;
    qu'en tant, ses faglensa,
  45 c'enclau mars
    no es sa pars;
    per qe·l lausars
    de leis e·l pretz m'agenssa.
     
IV   Soau e gient me concis,
  50 can volc c'ieu vis
    son bell cors blanc gioios giaser,
    don bes me vegna.
    e no cresatz ce ieu partis,
    s'il m'o sofris
  55 …. .. so qu'ieu plus volc veser.
    trop cut qe·m fegna!
    c'a sasos
    notz ben al pros
    pauc' ociaisos.
  60 per so·m fai temensa
    fols vanars
    e trop parlars,
    ce mans afars
    en assi·s desavinensa.
     
V 65 ….. tan be·l soi aclis,
    car so que·ll quis,
    me det, qe ges no·m pot plaser
    c'autra·m retegna.
    ans no lais Lemosis,
  70 un dotz pais,
    per lieis, en cui ai bon esper
    don ganglos
    contrarios
    fals ni gelos
  75 no i ay' entendensa
    cil ganglars
    ni·l cridars
    braus : «fals amars!»
    nos ni nostr' amor vensa.
     
V 80 E per aiso m'esgausis
    car s'afortis
    mos bels Sobiras ab cor ver
    en pretz revegna,
    q'era, s'ell no l'aculhis,
  85 ia meg-aucis
    per tals qui·ll degran mantener.
    e cal qu'estregna
    son cor blos
    flac enoios
  90 vas gioi duros,
    a lui a tenensa
    pretz, donars,
    ses faitz avars,
    e gens ondrars
  95 ab francha captenensa.
     
VI   Ma cansos
    ab ditz gioios
    va dir .....
    n'Agout en Provenssa
  100 ce·«l pres clars
    de vos m'es cars
    e·l gerears
    de Santongier m'agensa. »

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI