Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Traduccions
* Imatges

 

Appel, Carl. Provenzalische Inedita aus pariser Handschriften. Leipzig: Fues’s Verlag, 1890.

Codi: 282,002 Autor: Lanfranc Cigala Gènere: Chanson religieuse Número: LXXIX

 

En chantan d'aquest segle fals

I
1
En chantan d'aquest segle fals
   
     ay tant' obra perduda,
   
don tem aver penas mortals,
   
     si merces no·m aiuda,
 
5
     per que mos chans si muda,
   
          si·l vuelh ofrir
   
          lai don venir
   
     me pot complid' aiuda,
   
     sol no·m si' irascuda
  10
          la maire dieu,
         cuy mos chantars saluda.
     
II
 
Pero, si garda mos peccatz,
   
     ben deu esser irada;
   
mas sa gran merce prec, si·l platz,
  15
     la mi fass' apaguada.
   
     aitals merces m'agrada,
   
          quar es secors
   
          dels peccadors,
   
     cuy es razos lonhada.
  20
     sia·m merces donada,
   
          maire de dieu,
         quar per merce fust nada.
     
III
 
Qu'anz que·l vostre bels cors ioyos
   
     nasques, era establida
  25
morz a quascun qu'el segle fos,
   
     quar l'avia merida
   
     Eva, tan fon ardida,
   
          quar tenc a lieu
   
          lo dig de dieu,
  30
     de que fon pueys aunida;
   
     mas pois en vostra guida,
   
          maire de dieu,
         em trag de mort a vida.
     
IV  
Per Eva e per son peccat
  35
     era tota gens morta;
   
mas per vostra virginitat
         es uberta la porta.
   
     Eva per via torta
   
          nos aduys mort,
  40
          e vos conort,
   
     don la gens es estorta.
         tal frug vostr' albres porta,
   
          maire de dieu,
         que vida nos aporta.
     
V 45
Ev' autreyet, quar li fon belh,
   
     al diable bauzia,
   
e vos al angel Gabriel
   
     la vera prophecia.
   
     Eva ac nom l'enemia;
  50
          el contradig
   
          segon l'escrig
   
     ditz hom: „ave" Maria.
   
     tot so qu'Eva desvia,
   
          maire de dieu,
  55      „ave" torn' en la via.
     
VI  
Per qu'ieu vos lau e.us dei lauzar,
   
     gloriosa reyna,
   
que quascus nafratz pot trobar
   
     en vos vera mezina,
  60
     quar vostra merces fina
   
          quascun que·s vol
   
          guaris de dol,
         de mal e de ruyna,
   
     si de cor vos aclina,
  65           maire de dieu,
         qu'als bos precx etz vezina.
     
VII  
Ara vos prec e·us clam merce
   
     que no·m siatz lunhdana,
   
qu'ieu sent nafrat mon cor e me
  70
     e ma voluntat vana
   
     de folia e d'ufana,
   
          per qu'ieu vos quier
   
          cosselh entier
   
     et aiuda certana.
  75
     sia·m merces prosmana,
   
          maire de dieu,
         don m'arma sia sana.
     
VIII  
Quar si tot ay d'obra falhit,
   
     crezens' ay drech' asiza:
  80
paire, filh e sanch esperit
   
     crei un dieu, ses deviza;
   
     la carn qu'en crotz fon miza,
   
          pres dieus de vos
   
          per salvar nos,
  85
     e per so fon auciza;
   
     e qui cre d'autra guiza,
   
          maire de dieu,
         sai ben que·l colh se briza.
     
IX  
E crei que fos enant lo part
  90
     et apres ses fallensa
   
vergena, ques anc no y ac part
   
     hom ni carnals semensa;
   
     e·l ver salm que comensa:
   
          „credo" crei tot
  95
          de mot en mot.
   
     d'alre·m faitz doncx valensa,
   
     quar de falsa crezensa,
   
          maire de dieu,
         no·m a ops penedensa.
     
X
100
Pero, domna, quar miels sabes
   
     so que·m fai sofraichura,
   
de so qu'obs m'es, mi secorrez
   
     tant quant vida mi dura,
   
     qu'eu faz' obra tant pura,
  105
          que paradis
   
          aia conquis,
   
     cant er la noigz escura.
   
     be sai que·m noz drechura,
   
          maire de dieu,
  110      mais merces m'asegura.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI