Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Oroz Arizcuren, Francisco J. La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

Codi: 434a,015 Autor: Serveri de Girona Gènere: Vers Número: LI

 

De Deu no·s deu nuylls hom maraveyllar

I
1
De Deu no·s deu nuyll[s] hom maraveyllar
   
can fa del pa carn ver’ e del vi sanc:
 
3
que non e[s] re[s] ne er ia ne fo anc
   
qu’el no fezes e no pogues desfar;
   
qui ve con es altz e seynoreianz
 
6
no deu esser mezcreens ne dubtanz.
     
II
 
E ia fa leu, ab sol voler, tornar
   
lo cel, qu’es blaus, vermeyll e neyr e blanc;
 
9
e l’aygua xay tro qu’el vol que s’estanc,
   
e de l’ayga fa peyra, ço es clar:
   
doncs be pot far de pa carn, tant es grans:
 
12
qui non o cre, trop es fols e erranz.
     
III
 
Axi com fe d’ayga vi al meniar,
   
pot far, si·l platz, caval corrent d’un banc;
 
15
e l’arbre vol, cant es tayllatz, que branc,
   
e del fust fay exir lo fruit qui par:
   
si·s fa de vi sanch; e non es bastanz
 
18
de sen cil qu’es a mos ditz contrastanz.
     
IV
 
E fa soven home mort viu dreçar,
   
e vol c’on leu e que·ls oylls obr’ e tanc,
 
21
e de nïent lo fay dreit, e·l dreit ranc;
   
e la terra fa sobre l’aygu’ estar:
   
si·s fa de pa carn qu’es dign’ e presanz;
 
24
eu o crey be, e tu o [deus] ab manz.
     
V
 
E can ac fayt cel e terra e mar,
   
formet Adam de terra e de fanc
 
27
qui fe lo mal don tu playns ez eu planc;
   
de terra·l fetz vezer, auzir, parlar:
   
doncs be pot far carn de pa, ses affanz,
 
30
pus de terra lo fetz qu’es d’el semblanz.
     
VI
 
Tot iorn fa pan carn e vi sanc tornar
   
si n[o]s gardam nos meseix e·ls enfanz,
 
33
Deus qui del pa lor creys carn e·ls fa granz.
     
VII
 
La domn’ als Cartz Deus e Sobrepretz gar,
   
qu’eu say qu’en re no son d’ayço dubtanz,
 
36
ne·l cortes reys, ne·N Peyre·l nobl’enfanz.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI