Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Rimari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Betti, Maria Pia. Le Tenzoni del Trovatore Guiraut Riquier. "Studi Mediolatini e Volgare", 44 (1998), pp. 7-193.

Codi: 154,002a=248,038 Autor: Folquet de Lunel, Guiraut Riquier Gènere: Tenso (Partimen) Número: XV

 

Guiraut, pus em ab senhor cuy agensa

I   Guiraut, pus em ab senhor cuy agensa [Folquet]
    joy e solatz, e·l play que fassam tensa,  
    respondetz mi segon vostr'en[ten]densa  
    d'un cavayer, c'amet lonja sazo  
  5 dona que·l plac mais que res, ses falhensa,  
    tan que·l colquet ab si tot a bando:  
    de cal dec aver may bona sabensa,  
    cant si colquet o cant levatz en fo?  
       
II   Folquet, qui a razon e conoissensa [Guiraut]
  10 sap que plazers es magers en prezensa,  
    per que conois que·l colcars de plazensa  
    dec bo saber al cavayer, e no  
    ges lo levars, s'amors ni bevolensa  
    lo y amenet; ans fetz gran falhizo,  
  15 si del levar ac plazer, car parvensa  
    fes qu'el jazers se tengues a prezo.  
       
III   Mal avetz pres, Guiraut, al mieu vejaire, [Folquet]
    d'est partimen, cossi pogues retraire  
    que mais deia plazer so qu'es a faire,  
  20 que cant hom a complit son dos dezir.  
    May val fis joys, cant es pres a gran aire  
    de so c'om vol may que res possezir,  
    que no fai sel de c'om se pot estraire:  
    per que·l levar dec may l'amans grazir.  
       
IV 25 D'aquel plazer sos espers fa maltraire [Guiraut]
    e·l penr'es gaug, c'om maior non sap gaire,  
    mas pus es pres, nulhs homs no·l pot atraire  
    ab bon saber mas cant del sovenir,  
    Folquetz, e vos no semblatz fis amayre,  
  30 cant del levar mandatz l'amans jauzir,  
    que·l dec esser pus greu que mort de paire:  
    mal razonatz, e pieitz saupes partir.  
       
V   Guiraut, vers es que sofre malanansa [Folquet]
    sel c'aten joy tro que·l pren ses duptansa,  
  35 per c'al levar dec aver alegransa  
    lo cavayers mays que cant l’ac colcat  
    sidons ab si, et es mielh de semblansa  
    c'ap lieys agues son plazer acabat  
    que can si mes; et aves ses esmansa  
  40 pres e cauzit, si c'om vo·n te per fat.  
       
VI   Endreg d'amor razonatz gran erransa, [Guiraut]
    Folquet, don par c'anc no·us tenc en balansa,  
    car joys d'amors non a nulh'acabansa  
    ni·s pot complir per ren mas per desgrat.  
  45 Mas si·l vostre pec razonars s'avansa,  
    dona non deu far mais aman paguat,  
    car l'amans dec de colcar gran pezansa  
    aver, si·l plac lo levar, per vertat.  
       
VII   Per lo comte de Cumenge, qu'enansa [Folquet]
  50 fina valor, vuelh que sia jutjat,  
    Guiraut, qu'el saup que fon lial amansa,  
    mas paor ay que·l sia oblidat.  
       
VIII   Folquetz, no·m fay lo jutjamen doptansa, [Guiraut]
    qu'ieu razoni ver e sera proat,  
  55 que·l coms a de tot cant saup membransa,  
    e non dira per ren mas la vertat.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI