Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Audiau, Jean. La Pastourelle dans la poésie occitane du Moyen Âge. Paris: E. de Boccard Éditeur, 1923.

Codi: 248,032 Autor: Guiraut Riquier Gènere: Pastorela Número: XI

 

Gaya pastorelha (1264)

I
 
Gaya pastorelha
 
 
Trobey l'autre dia,
 
 
En una ribeira,
 
 
Que per caut la belha
 
5
Sos anhels tenia
 
 
Desotz un'ombreira:
 
 
Un capelh fazia
 
 
De flors e sezia
 
 
Sus en la fresquiera.
 
10
Dissendey en via,
 
 
Que s'amor volia
 
 
En calque maneira.
 
 
Ylh fon prezenteira,
 
 
Sonet me primeira.
 
 
 
II
15
Dissi li: « Poiria
 
 
De vos solatz traire
 
 
Pus m'es agradiva? »
 
 
— Ylh dis que queria
 
 
Amic de bon aire,
 
20
Nueg e jorn pessiva
 
 
— « Toza, ses cor vaire,
 
 
E senes estraire,
 
 
M'auretz tant quan viva. »
 
 
— « Senher, be·s pot faire,
 
25
Quar, a mon vejaire,
 
 
Amors vos abriva. »
 
 
— « Toza, oc, esquiva. »
 
 
— « Senher, be ys sobtiva. »
 
 
 
III
 
— « Toza, s'ans de gaire
 
30
No m'en faitz valensa,
 
 
Vostr'amors m'esglaya. »
 
 
— « Senher, ab maltraire
 
 
Conquer hom guirensa,
 
 
Donc espers vos playa. »
 
35
— « Toza, tant m'agensa
 
 
Vostr'amors e·m tensa,
 
 
Qu'ops m'es qu'ades l'aya. »
 
 
— « Senher, en parvensa
 
 
Mai no m vis ; falhensa
 
40
Faria savaya. »
 
 
— « Toza, ·l vista·m playa. »
 
 
— « Senher, donc no ys gaya? »
 
 
 
IV
 
 — « Toza, tant comensa
 
 
L'Amors ab martire,
 
45
Qu'ops m'es vostr'ajuda. »
 
 
— « Senher, ab temensa,
 
 
M'avetz en dezire
 
 
Bien quatr'ans tenguda. »
 
 
— « Toza, no m'albire
 
50
Qu'ie·us vis mai; no·us tire
 
 
Si ar etz ma druda! »
 
 
— « Senher, be·us puesc dire
 
 
Que·n faretz mans rire:
 
 
Suy desconoguda? »
 
55
— « Toz', etz esperduda? »
 
 
— « Senher, non, ni muda.' »
 
 
 
V
 
— « Toza, no·m cossire
 
 
Tant qu'aisso entenda:
 
 
Etz ges la chantada? »
 
60
— « Senher, quan que·us tire,
 
 
Pro er qu'ie·us car venda
 
 
Vostr' amor malvada. »
 
 
— « Na toza, contenda
 
 
Ai ab vos d'emenda
 
65
Totaz vetz trobada. »
 
 
— « Senhe· N Guiraut, renda,
 
 
Riquier, tanh que·us renda
 
 
Aital, quar suy fada.
 
 
— « Toz', ans etz membrada. »
 
 70
— « Senher, s'o m'agrada!»
 
 
 
VI
 
 — « Toza, tal fazenda
 
 
Ai qu'ops m'es que·y tenda;
 
 
A Dieu siatz dada! »
 
 
— « Senher, aissi·us prenda
 
 75
Per tot ses emenda;
 
 
E ve·us vostr' estrada. »
 
 
— « Toza, etz irada. »
 
 
— « Oc, per vostr'anada. »

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI