Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Audiau, Jean. La Pastourelle dans la poésie occitane du Moyen Âge. Paris: E. de Boccard Éditeur, 1923.

Codi: 248,050 Autor: Guiraut Riquier Gènere: Pastorela Número: XII

 

L'autrier, trobei la bergeira (1267)

I   L'autrier, trobei la bergeira
    Que d'autra vez ai trobada,
    Gardan anhels, e sezia,
    E fon de plazen maneira;
  5 Pero mont fon cambiada,
    Quar un effant pauc tenia,
    En sa fauda, que durmia,
    E filava cum membrada.
    E cugey que·m fos privada
  10 Per tres vetz que vist m'avia,
    Tro vi que no·m conoyssia,
    Que·m dis: « Lai laissatz l'estrada? »
     
II   — « Toza, fi·m yeu, tant m'agrada
    La vostra plazen paria,
  15 Qu'er m'es ops vostra valensa. »
    Elha·m dis: « Senher, ta fada
    No suy quo·us pessatz que sia,
    Quar en als ai m'entendensa ».
    — « Toza, faitz hi gran falhensa,
  20 Tant a que·us am ses falcia ».
    — « Senher, tro en aquest dia
    No·us vi, segon ma parvensa ».
    — « Toza, falh vos conoyssensa? »
    — « Senher, non, qui m'entendia »
     
III 25 — « Toza, ses vos no·m poiria
    Res dar d'aquest mal guirensa;
    Tant a que m'etz abellida »,
    — « Senher, aital me dizia
    En Guirauts Riquiers ab tensa,
  30 Mas anc no·n fuy escarnida ».
    — « Toza, ·N Guirauts no·us oblida,
    Ni·us pren de mi sovinensa? »
    — « Senher, mai que vos m'agensa
    Elh e sa vista grazida ».
  35 — « Toza, ben trop l'es gandida ».
    — « Senher, si ven, be cre·m vensa ».
     
IV   — « Toza, mos gaugz se comensa
    Quar selh per qui etz auzida
    Chantan suy hieu, ses duptansa ».
  40 — « Senher, non etz, ni crezensa
    No n'auria e ma vida
    Ni neys no n'avetz semblansa ».
    — « Toza, Belhs Deportz m'enansa
    Que·us es tres vetz aütz guida ».
  45 — « Senher, res non es la crida,
    Trop vos cujatz dar d'onransa ».
    — « Toz', avetz de mi membransa? »
    — « Senher, oc, mais non complida ».
     
V   — « Toza, ye·us ai embrugida
  50 E tenc m'o a gran pezanza;
    No·us pessetz pus vos enqueira ».
    — « Senher, be·m tenc per fromida
    Qu'eras ai preza venjansa
    De l'autra vista derreira ».
  55 — « Toz', ab qui etz parieira
    En l'efant? Es d'alegransa? »
    — « Senher ab selh, qu'esperansa
    N'ai de mais, que·m pres en gleira ».
    — « Toza, quo·us giec en ribeira? »
  60 — « Senher, quar es ma uzansa ».
     
VI   — « Poiriam far acordansa
    Amdos, toza plazenteira,
    Si n'eratz per mi celada? »
    — « Senher, non d'autr' amistansa
  65 Que·ns fem a la vetz primeira,
    Pus tro aissi·m suy gardada ».
    — « Toza, be·us ai assajada,
    E truep vos de sen entieira ».
    — « Senher, s'ieu ne fos leugeira,
  70 Mal m'agratz vos assenada ».
    — « Toza, vau far ma jornada ».
    — « Senher, mete·us en carreira! »

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI