Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Dejeanne, Jean Marie Lucien. Poésies complètes du troubadour Marcabru. Toulouse: Édouard Privat, 1909.

Codi: 451,001=293,006 Autor: Uc Catola, Marcabru Gènere: Tenso Número: VI

 

Amics Marchabrun, car digam

I
1
Amic(s) Marchabrun, car digam
   
Un vers d'Amor, que per cor am
   
Q'a l'hora qe nos partiram
    En sia loing lo chanz auziz.
     
II
5
Ugo Catola, er fazam,
   
Mas de faus' amistat me clam,
   
Q'anc pos la serps baisset lo ram
    No foron tant enganairiz.
     
III
 
Marcabrun, ço no m'es pas bon
 
10
Qe d'Amor digaz si ben non ;
   
Per zo·us en mou e[u] la tenson,
    Qe d'Amor fui naz e noiriz.
     
IV
 
Catola, non entenz razon,
   
Non saps d'Amor cum trais Samson?
 
15
Vos cuidaz e·ill autre bricon
    Qe tot sia vers quant vos diz.
     
V
 
Marcabrun, no·s troban auctor
   
De Sanso·l fort e de s(a)' uxor
   
Q'ela n'avia ostat s'amor
 
20
A l'or[a] que ce fo deliz.
     
VI
 
Catola, qar a sordejor
   
La det e la tolc al meillor,
   
Lo dia perdet sa valor,
    Qe·l seus fo per l'estraing traïz.
     
VII
25
Marcabrun, si cum declinaz
   
Qu'Amors si' ab engan mesclaz,
   
Dunc es lo almosna pechaz,
    La cima devers la raïz !
     
VIII
 
Catola, l'Amors dont parlaz
 
30
Camja cubertament los daz,
   
Aprop lo bon lanz vos gardaz,
    Ço diz Salomons e Daviz.
     
IX
 
Marcabrun, amistaz dechai,
   
Car a trobat Joven savai ;
 
35
Eu n'ai al cor ir' et esclai,
    Qar l'en a levaz tan laiz criz.
     
X
 
Catola, Ovides mostra chai
   
E l’ambladura o retrai
   
Que non soana brun ni bai,
 
40
Anz se trai plus aus achaïz.
     
XI
 
Marchabrun, anc non cuit t'ames
   
L'Amors, ves cui es tant engres,
    Ni no fo anc res meinz prezes
    D'aitals joglars esbaluiz.
     
XII
45
Catola, anc de ren non fo pres
   
Un pas, que tost no s'en loignes,
   
Et enquer s'en loingna ades,
    E fera, tro seaz feniz.
     
XIII
 
Mar[ca]brun, quant sui las e·m duoill,
 
50
E ma bon' amia m'acuoill
   
Ab un baisar, quant me despuoill,
    M'en vau sans e saus e garitz.
     
XIV
 
Catola, per amor deu truoill
   
Tressaill l'avers al fol lo suoill,
 
55
E puois mostra la via a l'uoill
    Aprop los autres escharniz.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI