Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Traduccions
* Imatges

 

Kolsen, Adolf. Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1910.

Codi: 242,034 Autor: Giraut de Bornelh Gènere: Canso Número: XXIII

 

Gen   M'aten

I
1
          Gen      M’aten
   
     Ses falhimen
   
En un chan valen ;
   
                C’aiuda
 
5
          M’es creguda
   
                De lai
   
     On cilh estai
   
Qu’eu am mais que re !
   
                Neis me
 
10
          Non am tan,
   
Per qu’eu vauc pensan
   
Com so que·lh plagues
   
          Li disses
                   Chantan ;
 
15
Qu’esters no l’aus dir
   
Cossi·m fai languir
   
                Jauzen
   
     Que mal no sen
   
Mas del pensamen
 
20
          Que·m destrenh.
   
Pero si·l chaptenh
   
Que·m promes no·m fai,
   
De ben e de jai
    M’esdui e m’empenh. 
     
II
25
          Qu’en     Rizen
   
     Me fetz parven
   
Al comensamen
   
                De druda
   
           Chartenguda
 
30
                 Qu’esmai
   
     Ni dol no n’ai
   
Pel joi que m’en ve.
   
                 C’ancse
   
          Cut qu’enan
 
35
S’ira melhuran
   
L’esperans’e·l bes,
   
           E pos ses
   
                Engan
   
L’ai cor a servir,
 
40
Si·m denh’acolhir
   
                Ni·m pren
   
     A chauzimen,
   
Dazai qui no·m pen,
   
           S’eu ja·m fenh
 
45
C’a so sen no renh
   
Segon que sabrai,
   
Pos conoisserai
    Que no·i a malgenh !
     
III
 
          Den,    No men
 
50
     Me vauc meten
   
Per sobrardimen
   
                En bruda
   
     Mentaguda ;
   
           Que·m trai
 
55
     Vas tal assai
   
C’a la mia fe
   
             Be cre
   
        C’a mo dan
   
Me vauc esforsan,
 
60
Tan sui fola res !
   
        E com es
   
              Qu’eu chan
   
E·m sapcha cobrir
   
Qui m’o deu grazir ?
 
65
                Soven
   
     Falh e mespren
   
E pois no m’acen
   
           Ni no·m tenh
   
A dan, si·m destrenh
 
70
Amors ni·m dechai ;
   
C’una vetz n’aurai
    Mo bon esdevenh !
     
IV
 
          Len      Me ren
   
     Que que·m prezen,
 
75
Mas leugeramen
   
               Se muda ;
   
         C’a saubuda
   
               M’estrai
         So que·m fetz gai
 
80
E m’en deschapte.
   
              Merce
   
          No·lh deman,
   
Mas vauc m’alegran
   
C’om no conogues
 
85
          Ni saubes
   
              L’afan
   
E cut m’en partir.
   
Pois en leis chauzir
   
             Enten
 
90
     Gran jauzimen
   
Que n’aurai breumen
   
          E revenh
   
Pel bon entresenh
   
Que·m men’e m’atrai
 
95
Los bous Bertalai !
    C’a plus no·i atenh.
     
V
 
          Men - taven
   
     Vauc drech venen
   
Pro vetz : Si be·s pen ?
 
100
               Qu’en cuda
   
          Recrezuda
   
               S’eschai
   
     Qu’es en afrai
   
C’om cobr’e reve ;
 
105
               Per que
              Vauc tarzan
   
La guerr’e·l deman
   
E sui tan cortes
   
         Que merces
 
110
               Claman
   
Cut esdevenir
   
En so que dezir
   
               Parcen
   
     Forsadamen
 
115
C’a ver recrezen
   
          M’en depenh.
   
Pero, si ja·m senh,
   
Tan o sofrirai
   
Que tot proarai,
 
120
S’i pert retenh.
     
VI
 
     Si·m destrenh
   
Lo cor que l’engenh
   
C’avia perdrai,
   
S’ans que veia mai
 
125
Al plus no n’atenh.
     
VII
 
Plus a drech greu mai
   
Cut que passarai,
    S’ans de vos no·m venh !

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI