Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Dejeanne, Jean Marie Lucien. Poésies complètes du troubadour Marcabru. Toulouse: Édouard Privat, 1909.

Codi: 293,014 Autor: Marcabru Gènere: Vers Número: XIV

 

Contra l'ivern que s'enansa

I
1
[Co]ntra [l'i]vern que s'e[n]ansa,
   
Ab cossi[ri]er que m'as[sa]ilh
   
M'es belh [q]ue del chant [m]'enans,
   
Ans [q]u'autre cossiriers m'assalha,
 
5
Pus per un cosselh descrec
    No m'es ops qu'autre m'encresca.
     
II
 
Qu'ieu sui assis en trebalh
   
E levatz en la balansa
   
D'aquesta say que·m trebalha
 
10
E·m ten en aquest balans
   
Qu'ab doussa sabor azesca
    Sos digz de felho[n] azesc.
     
III
 
Mos talans e sa semblansa
   
So e no so d'un entalh,
 
15
Pueys del talent nays semblans
   
E pueys ab son dig l’entalha,
   
Quar si l’us trai ab mal vesc
    Lo brico, l'autre l’envesca.
     
IV
 
L'amar[s] d'aquesta no·m falh
 
20
Pels tricx enojos d'amansa,
   
Ab sol qu'en amar no·m falha
   
E·m sia d'amar amans
   
Ab guizardon que·m paresca
    Plus tozetz que non paresc.
     
V
25
Per cujatz n'ay esperansa
   
Qu'enquer ab mi s'enguasalh,
   
Mas tan n'ay bons esperans
   
Estranhs de corta guasalha
   
Qu'en mieg mon afar folesc
 
30
Non dic paraula folesca.
     
VI
 
La musa port' e·l badalh
   
Selh qu'en amar a fizansa
   
Qu'estra grat mus' e badalh[a]
   
Soven, so vos afizans,
 
35
Qu'amors adoncx entrebresca ;
    Enginhos desentrebresc.
     
VII
 
Ab felhona deziransa
   
Ed estranhatge baralh
   
Pays Amors los dezirans
 
40
Cuy vir e vol[v] e·m baralha,
   
Qu'una·m n'a en ufanesc
    Pagut d'aital ufanesca.
     
VIII
 
Manque VIII. La forme de IX est celle des strophes impaires.
     
IX
 
D'esta qu'ieu chant sobransa
   
Sos pretz, senes devinalh,
 
45
Et en valor es sobrans
   
Neychas segon devinalha,
   
Quar si per lieys no m'espresc
    Non aten qu'autra m'espresca.
     
X
 
Selh qui fes lo vers e·l tresc
 
50
No sap don si mou la tresca.
     
XI
 
Marcabrus a fag lo tresc
    E no sap don mou la tresca.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI