Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Bec, Pierre. Les saluts d'amour du troubadour Arnaud de Mareuil. Toulouse: Édouard Privat, 1961.

Codi: 030,III Autor: Arnaut de Maruelh Gènere: Salut d'amor Número: I

 

Dona, genser qe no sai dir

 
1
Dona, genser qe no sai dir,
   
Per qe soven planh e sospir,
    Est vostre amicx bon [e] coral,
   
Assatz podetz entendre cal,
 
5
Mand' e tramet salutz a vos ;
   
Mas a sos obs n'es cobeitos :
   
Jamay salutz ni autre be
   
Non aura, si de vos no·l ve.
   
Dona, loncx temps a q'ieu cossir
 
10
Co·us disses o vos fezes dir (1)
   
Mon pessamen e mon coratje,
   
Per mi meteys o per messatje ;
   
Mas per messatge non aus ges,
   
Tal paor ai c'ades no·us pes ;
 
15
Ans o dissera ieu metes,
   
Mas tan soi d'amor entrepres,
   
Car remir la vostra beutat,
   
Tot m'oblida cant m'ai pensat.
   
Messatje·us tramet mot fizel,
 
20
Breu sagelat de mon sagel ;
   
No sai messatje tan cortes
   
Ni qe mielhs seles totas res.
   
Est cosselh m'a donat Amors
   
A cuy deman tot jorn secors ;
 
25
Amors m'a comandat escrire
   
So qe·l bocha no auza dire (2).
    Ieu no·us aus far esdig ni ganda (3)
   
En so qe Amors me comanda.
   
Er aujatz, Dona, si vos play,
 
30
So qe mos breus vos guida lai.
   
Corteza Dona conoissen,
   
E de bon grat a tota gen,
   
Apreza de totz benestars
   
En fatz, en ditz et en pessars,
 
35
La cortezi' e la beutatz
   
E·l gen parlar e·l bel solatz,
   
L'ensenhamen e la valors,
   
E·l gen cors e·l fresca colors,
    Bel ris e l'esgart amoros,
 
40
E l'autri benestar de vos,
   
E·ls bels faitz e·l dig agradieu
   
Mi fan la nueg e·l jorn pessieu.
   
Car non ai loc de vos vezer,
   
Joy ni deport non puesc aver ;
 
45
Non puesc aver joi ni deport ;
   
Peritz soi si non venc al port.
   
Qe·l lonc esper e·l lonc cossir
   
E·l trop velhar e·l pauc dormir
   
E·l dezirier de vezer vos
 
50
Me ten aisi lo cor aissos,
    Cen vetz prec Dieu la nueg e·l jor(n)
   
Qe·m do mort o la vostr' amor.
   
Dona, si·m do vostr' amor Dieu,
   
Cen tans soi vostre mielh qe mieu ;
 
55
Car de vos sai, Dona, qe·m ve
   
Tot cant ieu fas ni dic de be.
   
Lo premier jorn q'ieu anc vos vi,
   
M'intret el cor vostr' amor si
   
Q'ins en un foc m'aves assis,
 
60
C'anc no mermet, pus fo empris ;
   
Pus fon empris, pueys no esteys,
   
De jorn en autre dobl' e creys.
   
E can me soi de vos lonhatz,
   
Creys e dobla pus l'amistatz :
 
65
Mas can se pot endevenir
   
Q'ieu vos vey, Dona, e·us remir,
   
Son aisi qe may res no·m sen ;
   
Per qe sai be q'es falhimen
   
Le repropchier c'om dire sol :
 
70
Qe huelhs no vezo, cor no dol.
   
Lo cor mi dol, Dona, per ver,
   
Can no·us podon miey huelh vezer ;
   
Mas del vezer cosselh no·y say ;
   
Pero mos cors es romas lay,
 
75
Ab vos estai, on q'ieu esteya,
   
La nueg e·l jorn ab vos domneya.
    Per qe m'endeve mantas vetz
   
Qe autr' afar pessar no·m les.
   
Can cug pensar en autra res,
 
80
De vos ai messatje cortes,
   
Mon cor, q'es lai vostr' ostaliers ;
   
Me ven de vos sai messatgie[r]s,
   
Qe·m ditz e·m remembr' e·m retray
   
Vostre gen cors cuende e gay,
 
85
Las vostras belas sauras cris,
   
E·l vostre fron pus blanc qe lis,
   
Los vostres huelhs vairs e rizens,
   
E·l nas q'es dreitz e be sezens,
    La fassa fresca de colors,
 
90
Blanca, vermelha pus qe flors,
   
Petita boca, blancas dens,
   
Pus blancas q'esmeratz argens,
   
Mento e gola e peitrina
   
Blanca co neus ni flor d'espina,
 
95
Las vostras belas blancas mas,
   
E·ls vostres detz grailes e plas,
   
E la vostra bela faisso (4),
   
On non a ren de mesprei[s]o,
   
Los vostres gaps plazens e bos,
 
100
E·l gen solatz e·l franc respos,
    El ben semblan qe·m fetz al prim,
   
Can s'endevenc c'abdos nos vim.
   
Can so·m remembra·l cor e·m diz,
   
Adoncx remanc si esbaitz,
 
105
No sai on vauc ni on me venc ;
   
Meravilh me car me sostenc,
   
Qe·l cor me falh e la color :
   
Si·m, destrenh, Dona, vostr' amor.
   
Tot jorn suefre esta batalha,
 
110
Mas la nueg trac pejor trebalha :
   
Qe can me soi anatz jazer,
    E cug alcun plazer aver,
   
Adonc me torn e·m volv e·m vir,
   
Pens e repens e pueys sospir.
 
115
E pueys me levi en sezens,
   
Apres retorni me·n jazens,
   
E colgui me sobre·l bras destre,
   
E pueys me vire el senestre,
   
Descobre me soptozamen,
 
120
Pueys me recobre belamen.
    E can me soi pro trebalhatz,
   
Ieu get defor abdos mos bratz
   
E tenc lo cor e·ls huelhs aclis,
   
Mas juntas deves lo pays,
 
125
On ieu sai, Dona, qe vos es ;
   
Fas la razo c'auzir podes (5) :
   
Ai ! bona Dona benestans,
   
Si veira ja est fin amans
   
A son viven lo jorn ni·l ser
 
130
Qe a selat o per lezer
   
Vostre gen cors cuend' e prezan
   
Entre mos bras remir, baizan
    Huelhs e boca tan dossamen
   
Qe sol un bays fassa·m de sen
 
135
Et ieu pel joy blasmar me lays !
   
Er ai trop dig, mas no puesc mais
   
S'una vetz sola ai parlat
   
So qe·l cor a loncx temps pensat.
   
Cant aiso dic, non puesc pus dir ;
 
140
Mos huelhs clauzens fas un sospir,
   
En sospiran vau endormitz ;
   
Adoncx se·n vai mos esp[er]itz
   
Tot dreitamen, Dona, vas vos
   
De cuy vezer es cobeitos.
 
145
Tot enaisi co yeu dezir
   
La nueg e·l jorn, can m'o cossir,
   
A son talan ab vos doneya,
   
Embrass' e baiza e maneya.
   
Per qe dures aisi mos sens,
 
150
No volgr' esser senher de Rems.
   
Mai volria jauzens dormir
   
Qe velhan deziran languir.
   
E Rodocesta ni Biblis,
   
Blancaflor ni Semiramis,
 
155
Tibes ni Leida ni Elena (6)
   
Ni Antigona ni Esmena
    Ni·l bel' Yzeus ab lo pel bloy (7)
   
Non agro la mitat de joy
   
Ni d'alegrier ab lurs amis,
 
160
Com yeu ab vos, so m'es avis.
   
Per vostr' amor fas un sospir,
   
E pueys trebalh al resperir,
   
Hobre mos huelhs soptozamen,
   
Gart say e lay tot belamen,
 
165
Trobar vos cug, Dona, latz mey (8),
   
Mas jes no·us truep ni no vos vey (9),
    Mas clau mos huelhs, torni ma chera,
   
Mas mas juntas, d'aital maniera (10)
   
Vezer si poiria dormir ;
 
170
Mas jes no·y puesc endevenir :
   
Ans torn en eyssa la batalha
   
D'amors qe m'aussi e·m trebalha.
   
Dona, no·us puesc lo sente dir
   
De las penas ni del martir,
 
175
Del pantays ni de la dolor
   
Q'ieu trac, Dona, per vostr' amor.
   
Per vostr' amor totz vieus aflam,
    Mas per merce·us, Dona, reclam
   
Que·m perdones, s'ieu falh ni pec.
 
180
Aujatz et entendetz est prec,
   
Dona, la genser criatura
   
Qe anc formes el mon natura,
   
Melhor qe non puesc dir ni say,
   
Pus bela qe bel jorn de may,
 
185
Solelh de mars, ombra d'estieu (11),
   
Roza de may, plueja d'abrieu,
   
FIor de beutat, miralh d'amor,
   
Clau de fin pretz, escrins d'onor (12),
    Mas de do, capdel de joven,
 
190
Sim e razitz d'ensenhamen,
   
Cambra de joy, loc de domney ;
   
Dona, mas juntas, vos sopley (13)
   
Prendes m'al vostre s[er]vidor,
   
[E] prometes me vostr' amor.
 
195
De pus no·us prec ni no·s cove,
    Mas tot si' en vostra merce.
   
E pus de me vos fas ligansa,
   
Prometetz me vostr' esperansa :
   
De l'esperans' aurai cofort,
 
200
Mon bon esper tro a la mort ;
   
May vuelh en bon esper morir
   
No vuelh desesperatz languir.
   
Dona, no·us aus de pus prejar,
   
Mas Dieu vos sal e Dieu vos gar (14) ;
 
205
Sie·us play, rendetz me [ma] salut,
    Pus Amors m'a per vos vencut,
   
Vensa·us per mi tot eyssamens
   
Amors, qe totas cauzas vens !
    [Domna].

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI