Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Bec, Pierre. Les saluts d'amour du troubadour Arnaud de Mareuil. Toulouse: Édouard Privat, 1961.

Codi: 030,IV Autor: Arnaut de Maruelh Gènere: Salut d'amor Número: III

 

Tant m'abellis e·m plaz

 
1
Tant m'abellis e·m plaz
 
 
Jovens e amistaz,
   
Cui per jasse m'autrei,
   
Nul' autra re non vei
 
5
Don aja soing ni cura,
   
Q'aitals es ma ventura.
   
Pero la manentia
   
Q'eu ai de drudaria
   
Es mos majer tesors,
 
10
E fes e verais cors,
   
E ma bona esperança,
   
Don, si Dieus m'o enansa,
   
Crei qe vencha al plus ;
   
Ch'aisi o fai chascus
 
15
Qi·s vol d'amor jauçir.
   
Obs l'es sapcha sofrir (1)
    Las penas e·ls afans,
   
Las iras e·ls bobans,
   
L'orgoill e l'espaven
 
20
Q'amors mostra soen ;
   
E·ll vet e·ll escondig
   
No sio e[n] mal es[c]rig.
   
Ab gen sofrir en paz
   
Esta l'orgoill damnaz,
 
25
E ab bellas preguieras,
   
En diversas manieras (2).
   
Qi s'entremet d'amar
   
E jen non sap preguar
   
Enqer fa gran damaçe (3),
 
30
Q'amors vol en coraçe
   
Ardit cortes e franc,
   
Sol qe non sia estanc.
   
Nulha fola vanansa (4)
   
Ke torne en balansa
 
35
Amors maintas saços (5),
   
A cui non es nuls pros ;
   
Ans val mout mais assaz
   
Jois on es mais celaz,
   
Qe pos el es espars
 
40
Non es tenguz en cars.
   
Segon aqest saber
   
Se devon captener (6)
   
Cel q'amon finament,
   
Seguon mon essient.
 
45
Mais de me s'endeve,
    Qe mais am d'autra re,
   
Q'aissi com eu am plus,
   
Tem plus fort qe negus.
   
Q'a penas aus cujar (7)
 
50
En mon cor, ni pensar,
   
Qe sel' amar mi deing :
   
Per q'amors mi destreing.
   
Ans n'ai lonc temps de sert
   
Mon deçier(t) cubert,
 
55
Q'anc no li·n fi semblant ;
   
Mas des er en avant
   
Conoisca be, se·l plai,
   
Qe tant qant eu viurai,
   
Serai vas leis aclis,
 
60
C'ab un amoros ris
   
Qe·m feç qan m'esgardet,
   
M'ubri e·m trasforet
   
Mon cor jusqa en mei loc.
   
Adonc m'o tenc a joc (8),
 
65
E paregro·m leugier
   
D'amor li cossier ;
   
Mas er son tan cregut
   
Q'aissi m'an destolgut
   
De nulh' autra facenda
 
70
No·m plaz qe m'i entenda,
   
Ni, se tot me volia
   
Entendre, no·i poiria ;
   
Q'ades tenc en corage
   
Lo douç e·l bel estage
 
75
Qe sela sab aver,
   
Qe m'a en son poder,
    On es tota ma sortz (9),
   
Ma vida e ma mortz.
   
La vida i es, se·lh plaz,
 
80
A far sas volentatz ;
   
M'a retengut per ceu
   
Q'eu·lh jur e·lh don a feu (10)
   
Qe ja no pens ni fassa
    Mas so qe a leis plassa.
 
85
Bella donna corteça,
   
Ensenhada e apreça,
   
La vostra grans beutaz,
   
E·l deport e·l solaz,
   
Don aveç entier laus,
 
90
Mi fan tener enclaus
   
Ins el cor un desir
   
Don m'avenra morir,
   
Se no·us en pren merces.
   
A ! dousa franca res,
 
95
Per vos art e aflam,
   
Tan de bon cor vos am ;
   
E se merces no·m val
   
Ab vos, jamais non cal
   
Qe m'esforce de viure ;
 
100
Qe non poria escriure
   
Uns clers a son viven
   
Lo mal(s) q'eu per vos sen ;
   
Ni non crei qe·l pogues
   
Mais sufrir nulla res.
 
105
Mas amors mi fai creire
   
Qe jes no·m dei recreire
   
D'amar vos a ma vida,
   
Qe·us es tant eschernida
    E pros e conoichens,
 
110
Pe[n]ra·us en chausimens
   
De mi e pietaz.
   
Pos aissi soi lassaz (11)
   
E pres de vostr' amor,
   
Domna, per grand dousor
 
115
Vos voill merce clamar,
   
Si no·m degnaz amar,
   
Consentez me qe·us am.
   
Per grand merce·us o clam,
   
C'ab sol bella semblansa (12),
 
120
Mi podez d'esperansa,
   
De so q'eu plus deçir,
   
Lonc temps suau noirir ;
   
Qe mais am, fe qe·us dei,
   
Domna, con que·m n'estei,
 
125
De vos lo bon esper
   
Qe d'autra tot aver.
   
Qe, si Deus mi secora,
   
Pueis vos vi, nulh[a] ora
   
No·s poc de vos partir (13)
 
130
Mos cors, don vos remir
   
En pensan, car estiers
   
No puesc, ke volentiers
   
Vos vira de mos oils.
   
Jes no m'o tolg orgoils,
 
135
Mas failh me·n ochaiços (14),
   
Domna, maintas saços,
   
Qe non posc venir lai
   
On vostre cors estai.
    Pero, Domna, on k'eu·m sia,
 
140
Vos m'aves en bailia,
   
Aisi ses part d'autrui ;
   
No fez ren Dieus ab cui
   
Vos m'ajaz a devire.
   
No·us me pot contradire
 
145
Negun' autr' amistaz ;
   
Q'anc, Domna, ço sapchaz,
   
Non fo neguns amans
   
Qe tant be, ses engans,
   
Ames com eu am vos :
 
150
Neih Leander Eros (15),
   
Ni Paris Elenan,
   
Ni Pirramus Tisban (16),
   
Ni Floris Blancaflor,
   
Qe·n traich manta dolor,
 
155
Ni Lavina Eneas,
   
No neich Cleopatras
   
Cel qe fo reis de Tyr.
   
Non ac tan ferm desir,
   
Ni crei qe tant ames
 
160
Lo reis Etiocles (17)
   
Salamandra tan be,
   
Ni tan per bona fe,
   
Ni anc Yseut Tristan,
   
Qe·n sofri maint afan,
 
165
Ni Berenguiers Quendis,
   
Ni Valensa Seguis,
   
Ni, pel meu essien (18),
    Absalon Florissen,
   
Ni anc Itis, ço cre (19),
 
170
No amet Biblis re,
   
Avers so q'eu am vos
   
Ni nuls amans q'anc fos
   
No amet tant s'amia,
   
Ni no crei ke mais sia
 
175
Cors d'aman tant verais :
   
K'eu, Domna, no m'irais.
   
Tant dousamen mi seinch
   
E tant gen mi destreinch
   
Lo vostr' amor e·m lassa
 
180
No sen mal qe no·m plassa.
   
E donc, Domna, cum er
   
D'est vostr' home qe·us quer
   
Un(s) don que vos li deç ?
   
No·us aus dir qe m'amez,
 
185
Ni no·us aus dir aitan (20),
   
Mas, se·us plaz, lo semblan (21),
   
Dompna·m podez far be,
   
E no·us greva de re ;
   
E s'ab q'a pauc d'afan
 
190
Podez tan fin aman
   
Com eu so retener,
   
Mout o devez voler.
   
Dompna·m no·us posc plus dir,
   
Qar tot lo mon consir,
 
195
Mas ben podez mon mal
   
E ma dolor coral
   
Conoicher e saber.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Per q'eu de toz mos bes
   
Vos rent laus e merces,
 
200
E·us o graçisc ades
    Q'al cor m'estaz plus pres.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI