Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Bec, Pierre. Les saluts d'amour du troubadour Arnaud de Mareuil. Toulouse: Édouard Privat, 1961.

Codi: 030,I Autor: Arnaut de Maruelh Gènere: Salut d'amor Número: IV

 

Cel cui vos esz al cor plus pres

 
1
Cel cui vos esz al cor plus pres,
   
Domna·m preget qe·us saludes ;
   
Cel qe·us amet pos anc vos vi,
   
Ab franch cor [et] humils e fi ;
 
5
Cel que autra no pod amar
    Ni ausa a vos merce clamar ;
   
Cel qe languis per vostr' amor
 
 
E viu ses joi a grant dolor ;
   
Cel qe ses vos no pod aver,
 
10
En est siegle, joi ne plaszer ;
   
Cel qi no sap cosseill de se
   
Si ab vos no truoba merce,
   
Vos saluda, e vostra lauszor,
   
Vostra beltatz, vostra valor,
 
15
Vostre solasz, vostre parlar,
   
Vostr' acuoillir e vostr' onrar,
   
Vostre presz, vostr' esseinhamentz,
   
Vostre saber e vostre senz,
    Vostre gen cors, vostre dolsz ris,
 
20
Vostra terra e vostre pais.
   
Mais l'orguoill ge havesz vas lui,
   
Volgra be haguessasz vas autrui ;
   
Qe l'orguoillz, Domna, e l'espaven
   
Qe·l feszes, l'es tal marrimen
 
25
Q'anc puois no hac joi ni conort,
   
Ni sab en qal guisza·s deport.
   
Mais lo meillor conort q'elh a
   
Es qar sap qe per vos morra ;
   
E plasz li mais morir per vos
 
30
Qe per autra viure joios ;
   
Morir le·n plasz, pos o volesz,
   
Qe no volgra ges volguessesz,
    Anz volgra viure si·us plages,
   
E puois no·us plasz, no lo vol ges :
 
35
Q'ill no vol re ge no voillasz (1),
   
Mais d'una re don es forchasz.
   
Qar vos ama de tan bon cor
   
Qe desziran languis e mor ;
   
Ill es forchasz, e forchan vos,
 
40
Aicho es tota la raszos
   
Per qe·s pod vas vos raszonar,
   
Se re fai qi·us torn a pesar (2) ;
   
Car hom, de cho don es forchasz,
   
No deu esser ochaiszonasz.
 
45
Pero tan grantz es vostre presz,
   
Raszos es tot qant vos volesz,
   
E qar vos ama e no·us sap bon,
   
Sol per aiqesta ochaiszon,
   
Si·us plasz, li podesz mal voler.
 
50
Mais una re devesz saber :
   
A locs fai agardar raszos (3),
   
E qi la sec, maingtas saszos,
   
No es corteszia ni senz.
   
Domna cortes' e avinentz,
 
55
No·us facha raszons oblidar
   
Merce, qe no o devesz far.
   
Raszons part maingtas res de se,
    E merces cossent e rete ;
   
Raszos es [e]schiva e coisent,
 
60
Merces es dolcha e plaszent ;
   
Raszos s'iraiss, merces blandis,
   
Raszos destrui, merces noiris,
   
Raszos esgarda ab orguoill,
   
A merces sont humill si oill ;
 
65
En raszos ha gran re de fel,
   
En merce no ha re mas mel ;
   
Soven si tolt raszos amis,
   
Merce plaideja als enemics ;
   
Raszos auci per jutgamen,
 
70
Merces adui a salvamen ;
    Maingtas vesz jutga raszos mort,
   
Qe merces perdona lo tort.
 
 
Donc val oimais, Domna, merces,
   
Per qe·m semblera, si·us plages,
 
75
Qe·m degues mais ab vos valer
   
Merces qe orguoillz danz tener.
   
Domna valentz, cortes' e pros,
   
Ab scemblantz gais e orguoillos,
   
En cui es beltatz e joventz,
 
80
Sabers e corteszia e senz,
   
E totz bos aibs q'us me[n]s no es,
   
Per qe de me no·us prend merces ?
   
Qe [ja] ses vos joi no hauray,
   
Ne nuill cosseill de me no (s)sai,
 
85
Si merce per son chausimen,
   
E·l vostre ric cor no deissen
   
Qe·us facha humelitatz haver
   
Vas me, cui res no pod valer,
   
En est siegle, si mi falesz (4),
 
90
qar es tan grantz vostre presz (5),
   
E·l paratges e la ricors,
   
Tem qe mos mals e ma dolors
   
No vengan denan vostres oillz,
   
E qe·os o deffenda orgoillz (6).
 
95
Pero a Dieu, q'es seinher de nos,
   
Dreichurers, humils cars e bos,
    Val lo bon cor e·l dreich pregars,
   
E merces e humeliars,
   
Mais qe riqecha ni aver :
 
100
Aicho sabem tut qar es ver.
   
Per qe·m par qe meszura fos,
   
S'ieu anc re no forfis vas vos,
   
Mas qar vos am de cor verai,
   
E plus coralmen puosc ni sai,
 
105
E·us tenc sobre totz qant es car,
   
Q'ab vos degues merces trobar ;
   
Q'una re puosc jurar en ver :
   
Si·m lais Dieus far vostre plaszer,
   
No havesz tan coral amic
 
110
En tot lo mond, paubre ne ric,
   
Qi ja foss de tan bon talen
    Per far vostre comandamen
   
Com ieu seria totas vesz ;
   
E tem qe ja be no·m faresz,
 
115
Bona Domna, ansz me faisz mal
   
E soffrir dolor tan coral,
   
Qe viure·m faisz a peisz de mort ;
   
si·m poguessasz haver tort (7)
   
Ni blasme de neguna re (8)
 
120
Si qe vos o conogues be (9),
    No soffrissesz qe·n digues plus,
   
Ieu tengra mo fi cor reclus
   
E fera scemblantz qe hais vos,
   
Ez amera vos a rescos,
 
125
Aissi qe ja re no saubrasz ;
   
E no perdera·l bel solasz,
   
Lo plaszers ni·l cortes respos,
   
Per qe·s part ben vollant de vos,
   
Ab laus, ab gratz ez ab merces,
 
130
Chasc' om qe·us ve segon qe s'es.
   
Nuillz hom no·us ve no·us si' amicx,
   
Tant es vostre presz cars e ricx,
   
Mais a mi es, qar vos am plus,
   
Vostre solasz eschius e brus,
 
135
E a totz autres plaszenters ;
    Per qe·m fora, Domna, mesters
   
No·us hages fag mo cor parer,
   
Se·n pesses ni pogues saber,
   
Tan granz maltraig me·n avenges.
 
140
Mais ara sai be qe vers es,
   
Tals se cuida chalfar qi s'ard,
   
Q'ieu no cuidera ges qe·l qart
   
Mi destreignes per vos amors,
   
Lo jor[n] qe·m fez vostra lauszors,
 
145
Vostre presz e vostra beltatz,
   
Oblidar autras amistatz (10).
   
Delor en chai, si·m vailla Dieus,
   
Hai estat vostre meillz qe mieus,
    De mon saber e de mon sen,
 
150
De bon cor e de bon talen,
   
Per tot vostre pres enanchar,
   
Totas saszos qe·s taing a far ;
   
E si merce no·m val ab vos,
   
Trist e marritz e vergoinhos,
 
155
Laiss chant e deport e solaz,
   
Ez anc hom no fo plus forchaz.
   
Ieu no puosc [mai] joi mantener
   
Si a vos no ve a plaszer
   
Deignhasz virar plus pres de me
 
160
Los oillz d'amor e de merce :
   
Ma sperancha, mo cor e me,
    Laiss totz en la vostra merce.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI