Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions

 

Bec, Pierre. Les saluts d'amour du troubadour Arnaud de Mareuil. Toulouse: Édouard Privat, 1961.

Codi: 010,I Autor: Arnaut de Maruelh Gènere: Salut d'amor Número: VII

 

Bona Dompna, pros ez onrada

 
1
Bona Dompna, pros ez onrada,
   
Humils, ferma ez ensegnada,
   
Valens e gaia e corteça,
   
Amezurada e ben apreça,
 
5
Gent parlans, savis e valens,
   
Leial, adrecha e conosens,
   
E q'est de toz bons aips complida,
   
E de fina beltat garnida,
   
Lo vostre verais ancessis,
 
10
Que cre conqestar paradis
   
Per far toz vostres mandamens,
   
Et amics vos obediens,
   
E tant tem enves vos faillir,
   
Que no·us auça son talent dir ;
 
15
Mas en esta carta ha escrig
    Son pensament e tot son dig,
   
Ni non [a] ges tant d'ardiment
   
Que el la carta vos present
   
Per si ni per negun mesage,
 
20
Car hanc non mostret son corage (1)
   
A nuilla persona soz Dieu,
   
Mais a vos de cui ten en fieu
   
Sa volontat e son saber,
   
Son sen e tot son ferm voler (2) ;
 
25
E s'el agues la segnoria
   
Del mont, pur de vos la tenria ;
   
E ges trametre ni mandar
   
No·us auça l'escrig ni portar,
   
Mas sel metra en un bel loc,
 
30
En caminada, prop del foc,
   
E dira li « Reman aisi,
   
Tro ma do[m]pna n'aja merçi. »
   
E vos, Dompna, l'atrobares,
   
E prec vos qe, cant lo veires (3),
 
35
Que lo lejas tro al fenir.
   
Ez escoutas so qe vol dir :
   
Bona Dompna, lo cor e·l sen
   
E la volontat e·l talen
   
Ai mes en far vostre plaçer,
 
40
E per vos lais tot mon valer ;
   
Car, cant vos disses qu'heu diçia (4)
   
Asatz, e molt petit fazia,
   
Mi dest dels fagz tal volontat,
   
Que s'ieu agues Rolant trobat,
 
45
o Sanson, cel que fo tan forz,
    Cascus d'elz fora pres o morz.
   
E pueis apres non tarça gaire,
   
Que nas fom az un pauch d'affaire,
   
Ez heu i fis, mais no·us dic que,
 
50
Que no·s coven qe hon lauçe se (5) ;
   
Q'eu ai trobat mez al Salmistre
   
Que·il obra lauça la maïstre.
   
Denans m'era daz un predens,
   
Que·m fo dig que·l vostre cors gens,
 
55
Dompna, lo m'avia[s] trames,
   
Ez azorava·l totas ves (6),
   
Si l'avia pendut al col ;
   
Mas cant vos me·n tengues per fol,
   
E·m mezest lo don per nient,
 
60
Heu lo gitei el foc arçent,
   
Tant fui angoisos ez iraz (7).
   
Mas vos dissest pueis per solaz
   
Que·m darias ses par[t] d'autrui
   
Jaias ses nauz' e senes brui (8),
 
65
Cant el vos plairia de faire.
   
Per que·us prec, Dompna de bon aire,
   
Que·us plasa qe tals jais me·n vegna,
   
Que joi[o]s e gai me mantegna ;
   
Q'ieu(s) vos am tant qe tot cant es
 
70
Oblit per vos, si m'ajut fes.
   
Ni n'ai aitan coral amic (9),
   
Qu'eu no·l tengues per enemic,
   
Dompna, pur vos m'o dissesses ;
   
Ne·n l[o] mont tan grans homs non es,
 
75
Que, si vos m'o deignavas dir,
   
Qu'eu no l'anes ades auçir (10) ;
   
Ni anc homs non fo nas de maire,
   
Que, si el m'agues mort mon paire,
   
E vos disseses qu'eu l'ames,
 
80
Qu'ieu no·l servis e non l'onres
   
Plus que sol me des tot l'onor
   
Del mont, e me·n feçes segnor.
   
Non creças qe·us port amistat (11)
   
Per lo vostre gran parentat,
 
85
Ni per vostra granda ricor,
   
Can(s) la·us port ben per fin' amor ;
   
Que si fosez dompna d'Espagna,
   
O enperariz d'Alamagna,
   
No·us amaria tan ni cant
 
90
Per so plus, segon mon senblant.
   
E si eu fos reis d'Englaterra,
   
E segners de tant cant Mars serra,
   
E deges chausir la meillor,
   
Non pe[n]ria altra en dreç d'amor,
 
95
Mas vos, qe teneç en poder
   
Mon cor, mon sen e mon saber ;
   
Que·us ai tan bona voluntat (12)
   
E·l cor tan ferm es afinat
   
Que tug li altre amador
 
100
Non saupron ren ves mi d'amor,
   
Qe·us am per vostra cortezia,
   
E per vostra plazen paria,
   
E·us am per vostre enseignamen,
   
E per vostre dolz parlamen,
 
105
E per vostra gran conoisensa,
   
E per vostra vera valensa,
   
E per toz los ben ch'on pot dir,
   
Que son en vos, senes faillir ;
   
E car per amor vos am be,
 
110
Da bel eisam rendez merse.
   
Segon lo veire Testament
   
Que dis : « Hoeil per hueil, dent per dent »,
   
Atresi mi deves vos dar,
   
Si la raxon volez gardar,
 
115
Prez per prez, amor per amor,
   
Joi per joi, valor per valor ;
   
Car s'agu[e]ses denan cercat,
   
Non troberas tan afinat (13),
   
Tan fin ni tan ferm servidor,
 
120
Enportat a vostra lauçor (14),
   
Ni que cent an de fin' amansa (15)
   
Vos partes q'eu, a ma semblansa ;
   
Que ieu vos am tan finamen (16),
   
Que tot lo mont met per nient,
 
125
E vos sola met, Don', a part,
   
Ez en vos ja tot mon esgart ;
   
E pueis heu vos am mais qe ren,
   
E plus qe·il autre, so sai ben,
   
Dei aver major guizardon
 
130
Que trastug li autr' ome qe son.
   
Que Dieus dis : « Cel qe m'amera
   
Plus qe tot so qu'el mo[n]t sera,
   
Aqel sera de mi amaz,
    Ez aqel er plus mos privaz. »
 
135
E Salamons sau [p] ben retraire (17),
   
Com ames mais l'amic qe·l fraire,
   
Elij' a servidor leiall,
   
Que no·il lais aver negun mal,
   
Ni non lo laise sofraiços (18)
 
140
De ço don sera poderos.
   
E si vos creçes Salamon,
   
Çesu Crist ni·l segnor del mon,
   
Que det lo veire Testament (19),
   
Vos aures de mi causiment.
 
145
Car d[e] vo[s] sui amics cabals,
   
serveires fins e(s) leials (20) ;
   
Car eu am trop mais vos be me,
   
Per q'eu, Dompna, vos qer merce,
   
Anz que m'auçian li desir (21),
 
150
Ni li afan nil(i) greu sospir ;
   
s'aras non avez merce (22),
   
Pois serai morç, no·l valra re,
    Domp[n]a.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI