Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Blasi, Ferruccio. Le poesie di Guilhem de la Tor. Genève - Firenze: Leo S. Olschki S. A. - Leo S. Olschki, 1934.

Codi: 236,002 Autor: Guilhem de la Tor Gènere: Canso Número: VIII

 

Canson ab gais motz plazens

I
1
Canson ab gais motz plazens
   
          avinens
   
          entendens
   
vol qu'eu retraia mos sens
 
5
en que·m plaingn' als fins amans
   
          dels affans
   
          e dels dans,
   
que·m don' amors, trop pesans:
   
don mi fai aissi languir
 
10
          e delir
   
          que garir
   
no·m vol ni laissar morir.
   
Doncs, s'ieu m'en part, aissi fatz
   
          com senatz,
 
15
          mas, sapchatz,
    non si com enamoratz.
     
II
 
E, doncs, qual conseill penrai?
   
          que farai?
   
          amarai ?
 
20
O eu; car conosc e sai
   
c'om non a tan gran lausor
   
          de seingnor,
   
          c'a valor,
   
si·l serv que n'aia ricor,
 
25
coma sel qu'a bona fe
   
          l'am' e·l cre
   
          e·l serv be,
   
ades quan tot pro no·ill te.
   
Doncs, non es, a dir vertat,
 
30
          tant lauzat
   
          a l'amat
    d'amar com al desamat.
     
III
 
Car ges sel qu'es car tengutz
   
          e volgutz
 
35
          e cregutz
   
per sa domn' e erebutz
   
non a d'amar pretz tan gran,
   
          fe que·us man,
   
          dreg mostran,
 
40
com sel q'en languis aman,
   
e sofre d'amor los fais
   
          e·ls esglais
   
          si qu'esmais
   
non a poder l'en biais:
 
45
per qe, si be·m don'amors
   
          greus dolors
   
          ses socors,
    al menz, s'ieu am, m'es honors.
     
IV
 
E car conosc c'onors m'es,
 
50
          non es res
   
          que·m pogues
   
mon cor partir d'amor ges;
   
e s'amors per son orgoill
   
          no m'acuoill,
 
55
          don me duoill,
   
sabez per que no m'en tuoill?
   
Qu'eu ai vist home valen,
   
          mal trazen
   
          e sofren,
 
60
venir en gran honramen:
   
per c'amors, si tot no·m val,
   
          no·m fai mal
   
          tan coral
    c'umil no m'ag' e lial.
     
V
65
Si que totz a lei m'autrei
   
          e·il soplei
   
          e·il mercei
   
e no fas semblan que·m grei,
   
com plus mi destreing e·m fier,
 
70
          a sobrier,
   
          ans soffier;
   
perso, si·l platz, merce·ill quier
   
que de lleis mi fass' aver
   
          mon voler,
 
75
          don mover
   
non posc lo cor ni·l saber;
   
ans d'amar leis m'asegur
   
          e m'atur
   
          e·m meillur;
 
80
mas trop a·l cor vas mi dur!
     
VI
 
Car fis iois, que ia·m fon guitz
   
          e cobitz
   
          et aizitz,
   
es per mi de lleis partitz
 
85
si que ia·m fai sospirar
   
          e plorar
   
          e pensar
   
on eu plus la posc amar.
   
Mas c'ella del foc que m'art,
 
90
          don no·m part,
   
          agues part
   
la mitat o·l ters o·l quart,
   
eu no·n son tan de ioi blos
   
          qu'eu non fos,
 
95
          a sasos,
    en breu temps rics e ioios.
     
VII
 
Sos gens cors gais, amoros,
   
          volgra·m fos
   
          aitan bos
 
100
qu'en breu en fos sai ioios.
     
VIII
 
Na Joana·l rics ressos
   
          e·l pretz bos,
   
          qu'es de vos,
    fai lo nom d'Est cabalos.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI