Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori

* Davantal
* Bibliografia
* Aparat crític
* Traduccions
* Imatges

 

Ricketts, Peter T.. Le "Romans de mondana vida" de Folquet de Lunel: édition critique et traduction. "Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant'anni dalla sua laurea". Modena: Mucchi, 1989, vol. 3, pp. 1121-1137.

Codi: 154,I Autor: Folquet de Lunel Gènere: Ensenhamen Número: -

 

En nom del paire glorios

I
1
En nom del paire glorios
   
que·ns formet a sa figura,
   
d'aquel senhor qu'es poderos
   
de tot cant es per drechura,
 
5
fas .i. dechat qu'es cars e bos
   
d'auzir a sels on s'atura
   
bona fes, mas als ergulhos
   
que renhon ab desmezura
   
non er ja d'auzir saboros,
 
10
car non an en Dieu lur cura,
   
que fon pres e liatz per nos
   
al pilar per gen tafura,
   
pueys batutz e levatz en cros
   
e feritz a gran falsura
 
15
de lansa le reys piatos,
   
e coronatz de mot dura
   
corona, pueis .i. fals felos
   
de fel e de suja pura,
   
mesclat ab vinagr' engoissos,
 
20
d'aquela bevend' escura
   
l'abeuret; grans fo·l passios
   
que sofri ses forfaitura
   
per que sos pobols no fos
   
el turmen que tostemps dura.
 
25
Per que·m fai mot meravilhar
   
la gens, car es tan braidiva
   
de·ls sieus comandamens passar,
   
e car es tan esforsiva
   
de conquerre ni d'eretar
 
30
en esta vida caitiva,
   
ni l'un ni l'autre deshonrar.
   
Homs no sap res can se viva
   
e coven se tot a laissar
   
a la mort, que·ns es aiziva.
 
35
Mas de la nobla cort ses par
   
on dura vid' agradiva
   
per tostemps ab jorn net e clar
   
de totz plazers plantadiva,
   
pensam pauc qu'y puscam intrar,
 
40
car fols volers nos abriva
   
de far so que no·s degra far
   
e tot so que Dieus esquiva,
   
e can no·n deuriam laissar
   
adoncx pus nos recaliva
 
45
tan nos es dos so qu'es amar
    en l'auta cort senhoriva.
     
II
 
Car vengutz es temps qu'en l'amor
   
de Dieu hom gaire no·s fia,
   
c'aras no·y vey emperador
 
50
ni rey ni sancta clerssia
   
ni duc ni comte ni comtor
   
ni baro que tenha via
   
de ben servir nostre senhor ;
   
e ges esser no solia,
 
55
can vivion lur ancessor,
   
qu'en la terra de Suria
   
no s'en passesson li pluzor
   
per venjar la vilania
   
c'a Dieu feron juzieu trachor
 
60
en crotz, per nostra folia,
   
que pres ; mays tan la dolor
   
no·n receup mas car vezia
   
que de s'obra, de la melhor,
   
s'el non la sofris, perdia,
 
65
per c'om la sobregran tristor
    qu'el sofri venjar deuria.
     
III
 
E pus Dieus ve c'a nos non cal
   
de luy, vol penre venjansa
   
de nos, qu'e la guerra coral
 
70
ab dolor et ab pezansa
   
ten los reys, e non esta mal
   
que pauc an de luy membransa
   
de venjar la pena mortal
   
que sofri per nostr' erransa,
 
75
e que tenon Turc deslial
   
lo sepulcr' a deshonransa
   
de Dieu e tenon l'Espital,
   
e Acr' e Sur en balansa
   
tenon lay que, si Dieus no·y val,
 
80
del perdre son en doptansa.
     
IV
 
Cauz' a say negus gazanhat
   
cant aura touta sa renda
   
l'us a l'autre ni acabat.
   
Cujatz que Dieu non lo·y venda,
 
85
s'o tol a tort ni a peccat ?
   
Si fara : ja non entenda
   
que Dieus retenga·l, sel malvat,
   
e, can que tric, no defenda
   
lo drechurier, e·l no-fezat
 
90
punira, com que sa·l prenda,
   
lay on serem a dreg jutjat,
   
s'en sa vida no s'esmenda
   
de so c'aura say mal obrat.
   
Cujatz que Dieu non ofenda
 
95
sel que baissa crestiantat
   
a tort e c'aussiz' e prenda
   
son par crestian del barat
   
que fa ? Cre que Dieus li·n renda
   
guizardo, segon c'a layssat
 
100
say escrig en sa legenda.
     
V
 
Totz le mons vay a perdemen,
   
si Dieus garda no s'en dona,
   
qu'ieu vey que l'us de l'autre pren
   
so que dreitz no·ns abandona ;
 
105
l'us vieu emblan, l'autre tolen,
   
l'autre ses dreg plag razona,
   
l'autre ab son vezi conten
   
a tort tan que l'occaizona
   
tro que la senhoria·l pren,
 
110
l'autre son par empoizona
   
que·l traÿ manjan e beven,
   
l'autr' aussi que mot no sona,
   
l'autre ven peltre per argen,
   
l'autre ven pols per anona,
 
115
e l'autre ven sa carn puden,
   
prometen a Dieu qu'es bona,
   
e l'autre mals draps per bos ven.
   
Tan grans malvestatz s'adona
   
de faitz e de ditz en la gen
 
120
que bes vendra si perdona
    Jhesu Christ ad .i. dels .c.
     
VI
 
Tant es le mons ar ples d'engan
   
c'om aussi si e son paire,
   
e·l paires lo filh mal menan
 
125
e·l cozi german e·l fraire ;
   
la maire aussi son efan
   
e·l enfans aunis sa mayre
   
e·l clerc tolon escumenjan
   
de so que lur es vejaire ;
 
130
e·l emperador grans tortz fan
   
als reys, sol c'o puescon fayre,
   
e·l rei als comtes atrestan,
   
e·l comte de gran afaire
   
dezereto·ls baros tot l'an,
 
135
e·l baro mant bel repaire
   
de lors cavayers a tort an,
   
e·l cavayer a gran aire
   
vivo·ls caitieus pages pluman.
   
Tals n'i a neus del araire
 
140
lur levo·ls buous, non dreg gardan,
   
e·l pages per bolas traire
   
se perdon, e·l pastor talan,
   
que no s'en sabon estraire,
   
e·l fossor car demandon gran
 
145
loguier per lur fals maltraire,
   
e·l metge lur mestier falsan,
   
aquilh que no sabo gaire
   
cujon guerir et aussiran,
    per que'es mal c'om lor o paire.
 
150
E·l menestral e·l mercadan
   
tug so mentidor o layre,
   
l'us vas l'autre ab bel semblan
   
d'amor per aver atraire,
   
e·l juglaret e·l viandan
 
155
si perdon per mal retraire,
   
e ve·us d'aquest segle truan
    com engana mant peccaire.
     
VII
 
Tant es aquest segle farssitz
   
de gens mot dezordenadas
 
160
qu'engana molhers e maritz
   
tan c'aussis l'us l'autr' en badas ;
   
mas las molhers enganairitz,
   
can son dels drutz emprenhadas,
   
fan entendre las trichairitz
 
165
de lurs maritz son cargadas ;
   
e cujon aver escarnitz
   
lurs maritz las desastradas
   
cant an perdutz lurs esperitz,
   
e remanon enganadas
 
170
per jovensels enfoletitz
   
e mays per sels c'an clergadas.
   
Ara·ns parlem dels descausitz
   
alberguiers, co son malvadas
   
gens ; mot seretz ben aculhitz
 
175
per els e per lurs maynadas
   
al venir e mot obezitz ;
   
las ostas auretz privadas
   
e las sirventas peccairitz
   
tenran vos apparelhadas,
 
180
e can vos seretz reculhitz
   
ab els e seran sermadas
   
las viandas, er faitz l'envitz
   
que manjon totas vegadas
   
ab vos que seretz gen noyritz,
 
185
e lur trametetz onradas
   
prentalhas, segon que aizitz
   
ne seretz, e s'enviadas
   
lur avetz auca ni perditz
   
e carns frescas e saladas
 
190
e pans blancx e vis esclarzitz,
   
vendran vos avols sivadas
   
mal lieuradas e fes poiritz
   
e manjadoyras traucadas.
   
Pueys auran vos los porcz aizitz
 
195
e trujassas afamadas,
   
e can vos seretz adormitz
   
manjaran a grans goladas ;
   
e jairetz en lensols blezitz
    e en cossers dezonradas,
 
200
e seretz mal e lag cabitz
   
de coissis e de flessadas.
   
Pueys al comtar seretz malditz
   
si de las .ii. soudadas
   
non lur datz .iiii. sous complitz
 
205
de lurs falsas denairadas.
   
Ve·us co·us er los prezens grazitz
   
de las viandas delgadas
   
de que vos los auretz servitz.
   
Tant son gens desarengadas
 
210
en aquest segle qu'esbaytz
   
suy, don seran restauradas
   
las armas dels angels marritz
    c'ab Lucifer son dampnadas.
     
VIII
 
Grans deu esser lo cossiriers
 
215
c'aver devem ses falhensa.
   
car al senhor qu'es drechuriers
   
de nos fam desconoissensa,
   
qu'el nos es francx e drechuriers,
   
e nos ses obediensa
 
220
ves luy, que mans tormens sobriers
   
sofri per nostra guirensa.
   
Pauc faym dels mandamens premiers
   
qu'el nos fey ; per negligensa
   
nos en layssam, per qu'els derriers
 
225
jutjamens n'aurem pendensa.
   
L'us es vaudes e liauniers
   
e de mala conoissensa,
   
l'autr' eretges, l'autr' usuriers,
   
l'autre rete ses temensa
 
230
cartas pagadas o deniers
   
comandatz en sa plevensa.
   
L'autr' es molheratz bagassiers
   
ses ley e ses penedensa,
    e l'autre dels .iii. .....
 
235
de Dieu dira descrezensa.
   
Per cass o per re, per estiers,
   
a son tort pren defalhensa.
   
L'autr' es a las gens mals terriers,
   
l'autre son senhor bistensa
 
240
de son dreg e l'es torturiers,
   
s'es d'un rey en mantenensa.
   
L'autr' es a senhor lauzengiers
   
tan que met peleg' e tensa
   
entre luy e sos companhiers
 
245
tro·n geta la bevolensa.
   
L'autr' es ricx homs que volontiers
   
servissials covenens a,
   
que a cap de .xxx. ans entiers
   
non auran mas lur vivensa.
 
250
L'autre ve paures almoyniers
   
a senhor que·l fan valensa
   
tan qu'es ricx, e pueys, si mestiers
   
li fa, no·n a sovinensa.
    L'autr' es bailes o peatgiers
 
255
c'al senhor fay tot creyssensa
   
de rendas, tan l'es plazentiers,
   
qu'en met s'arm' en nonchalensa ;
   
e l'autr' es corrieus o bandiers
   
que tot l'an en mal despensa
 
260
per gatjar pastors o boviers
   
e d'autres ses conoissensa.
   
L'autr' es trobayres messongiers
   
que non a ges d'estenensa
   
de mal dir, qui dons ufaniers
 
265
no·l vol dar ses retenensa.
   
L'autr' es de penre prezentiers
   
draps o deniers a crezensa,
   
pueys al pagar sera frontiers,
   
que·us dira ses reverensa
 
270
que vos etz us grans renoviers,
   
si l'avetz fag avinensa.
   
L'autr' es alcavotz mercadiers
   
de femnas ses essiensa ;
    l'autr' es trichaires lechadiers
 
275
que d'als non a sa chalensa ;
   
l'autr' es paures, ricos parliers
   
que totz jorns bregas comensa ;
   
l'autr' es maldizens, lagotiers
   
d'autres e de sa naissensa ;
 
280
l'autr' es ribautz e taverniers
   
que tot l'an fa sa despensa
   
per tavernas e per seliers,
   
qu'en als non a s'entendensa.
   
Tant avem d'aquels mals mestiers,
 
285
Maire Dieu, qu'en dechaensa
   
son nostras armas, si no·ns quiers
   
a Dieu, que merces lo·ns vensa,
   
que·ns gar dels yfernals sendiers,
   
pus que·ns fe a sa parvensa,
 
290
car non deu tener bos obriers
    sa bon'obr' en vil tenensa.
     
IX
 
Pero farai vos questio :
   
Per que l'obra c'a Dieus facha
   
bon' e bela de sa faisso
 
295
sufris que·l sia sostracha
   
per autre, ni·l donatz bando,
   
sia ves luy tan forfacha
   
que·l mescaba de sospeisso,
   
ni per que negus l'empacha,
 
300
sa bon'obra, d'avol bailo
   
que sofra sia desfacha
   
l'obra que maÿstret tan bo,
   
ni esvazida ni fracha
   
per lunh malvat guerrier felo ?
 
305
Si doncx non era refacha
   
per Dieu mielhs qu'en premier no fo,
   
cascus deu tener tal gacha
   
que per trachor ni per lairo
   
ni per lunha falsa pacha
 
310
non perda Dieus sa bastizo,
   
que l'enemicx d'als non tracha
   
mas d'enganar l'establizo
   
qu'es dedins, e qui no·s gacha
    qu'y tenga Dieu en garnizo
 
315
de defendr' aura sofracha
   
totz sels qu'el sieu bastimen so.
   
....................
   
que geta de sa tenezo
   
sel que s'obra gran maltrach' a
 
320
ses alcuna bona razo ;
   
anta li·n sera retracha
   
sul jutjamen del Prat Neyro,
   
on l'enemicx nos agacha,
   
se·ns perdem per nostr'ochaizo
 
325
a Dieu, si·ns dampna, ni cacha
   
mos fols sens s'obra, quier perdo
    que m'arma no·l sia estracha.
     
X
 
Cascus podem saber per ver,
   
si ben avem sert albire,
 
330
que Dieus don' auzir e vezer
   
e sen ad home d'eslire
   
ben o mal, e pot s'estener
   
ab cal que·s vol, tro que·s vire.
   
Pero be sap que mantener
 
335
no·n deu hom mal far ni dire,
   
mas lo deu, si pot, dechazer,
   
per so que Dieus non l'azire.
   
E pueys Dieus nos a dat poder
   
de far ben e mal esdire,
 
340
lo podem be cascus per ver,
   
qu'el no·ns a tort ses mentire
   
laissan nostras armas chazer,
   
mas be pot esser que·ls tire ;
   
pero si·l vengues a plazer
 
345
que ja poder ni dezire
   
no·ns des de far lag ni dever
   
vas luy, no·ns calgra cossire
   
pueys a luy ni a nos aver
    de nostras armas aussire.
 
350
Pero seguramens esper,
   
mas las volc en nos assire,
   
qu'el las vol ab se retener
   
sol c'om de s'amor no·s vire.
   
Saber podetz que per may re
 
355
no·ns det Dieus en est mon vida
   
mas per saber cals se capte
   
ben o mal tro la fenida ;
   
los avols laiss' e·ls bos rete
   
de sa part en l'establida
 
360
de paradis, on per jasse
   
vieu hom ab gaug ses falhida.
   
Va·i selh qu'y fa pus mal que be,
   
e per sa flaquez' aunida
   
de·ls sieus comans far se recre ?
 
365
Vieura tostemps ab marrida
   
vid' en yfern, c'aissi·s cove,
   
don s'arma sera delida.
   
Aras las parle contra me
   
c'ay visqut ab descauzida
 
370
vida loncx temps, quar tir al fre,
   
mays enans que sia issida
   
l'arma del cors, ay' en Dieu fe,
   
si·l play, qu'el me don tal vida
    que·m met en la via que te
 
375
al port, on, ses desmezida,
   
pot hom passar ses perdre se.
   
Maire de Dieu, adzimplida
   
de gracia, si no·us sove
   
de nos, mant'arm' er perida,
 
380
se·ns jutja Dieus per so qu'y ve.
   
Dona, siatz nos aizida,
   
que·ns fassatz jutjar per merce ;
   
Dona, car vos fon cobida
   
per vos la gracia que·us fe,
 
385
can venc en vos, afortida
   
devetz esser de preyar que
   
siam tug de sa partida ;
   
Dona, totz bos crestias cre
    qu'en deyatz esser auzida.
     
XI
390
Pero yeu vos dirai cossi
   
deu estar de preiar muda
   
nostra dona de sen fraizi
   
de gen mal aperceubuda
   
que es, pero que tro la fi
 
395
no fan socors ni aiuda
   
degus a lur armas, c'aissi
   
n'es mant'arma deceubuda.
   
No y a tan sert ni ta fi
   
s'aponha res, tro·s venguda
 
400
la mortz per autres o per si,
   
per qu'es fols sel que refuda
   
benfag ni qu'en la mort se fi,
   
que tals loncx temps vieure cuda
   
que mor del ser tro al mati,
 
405
que res no sap on se muda,
   
per c'om deu be far ses tot, si'
   
a rescost o a saupuda,
   
can pot, a son paure vezi
    o a gen non conoguda.
 
410
Pauzem que sia mal aqui
   
l'almorna reconoguda ;
   
Jhesu Crist sabra qui·l servi,
   
lay on l'almorn' er renduda
   
mil milia tans, so·us afi,
 
415
mager que no es avuda.
   
Ara las parli contra mi,
   
c'ay mant'almorna tolguda
   
qu'enquerian Dieu querenti,
   
c'ay per fol sen retenguda.
 
420
Mas a la Verge, que noyri
   
Jhesu Crist, quier que perduda
   
no sia m'arma, mas qu'esti
   
lay on per lieys er volguda,
   
e qu'ie·l puesca servir aisi
 
425
que no sia cofonduda.
     
XII
 
Car l'enemicx ten tans tendutz
   
lasses, que no·y a boscatges
   
ni pratz ni vergiers ni batutz
   
ni naus ni pons ni ribatges
 
430
ni ortz ni vinhas ni romputz
   
issartz ni cams ni ermatjes,
   
vals ni combas ni puetz agutz
   
ni issidas ni intratges
   
ni castels entiers ni fondutz,
 
435
borcs ni sieutatz ni mazatges,
   
claustras ni mostiers car tengutz
   
ni crozifics ni emages
   
ni ermitages escondutz
   
ni reclus ni beguinatjes
 
440
que per tot no·ns tengues tendutz
   
los lasses per vielhs uzatjes
   
le diables, qu'es tan agutz
   
que·ns fa far mantz nessiatges.
    Neus en paradis n'a avutz
 
445
dels lasses ; be fo salvatjes,
   
qu'en paradis fo coceuputz
   
d'aquestz lasses, en l'estatge
   
de paradis e retengutz
   
en yfern, on ten ostatje,
 
450
pus, dels angels n'i ac perdutz.
   
Vejatz del human linhatge
   
si deu ben estar esperdutz,
   
que l'angel n'anon arratge
   
pus .........
 
455
sol c'om de cor los essatge
   
poira passar vestitz o nutz,
   
c'om pot passar ab guiatge
   
de benfag que·ls ten defendutz ;
   
c'om no·y pot penre dampnatge
 
460
sol c'om no sia recrezutz
   
ans c'aya fag lo passatje.
   
E pus Dieus los nos a volgutz
   
ensenhar, per son otratge
   
remanra sel qu'es remazutz,
 
465
per qu'en metra s'arm' en gatge
   
lay on Lucifer es cazutz
   
el perilhos perzonatge.
   
Preguem Dieu que·ns aduga tutz
   
que puscam far lo viatje,
 
470
qu'el gaug de paradis adutz
    sels que·l fan de bon coratje.
     
XIII
 
A Lunel fo fagz le dechatz
   
que'es reprendemens de vana
   
vida per Folquet, qu'es estatz
 
475
fons de mentir, qu'el se vana
   
que, las messonjas ni·ls peccatz
   
qu'el a fagz, d'una semmana
   
non aurian escrigz ni notatz
   
los sos c'a faitz per ufana
 
480
quatr' escrivas tant estacatz.
   
Dieus lo met' en via plana
   
que pusca morir cofessatz,
   
si qu'en l'auta cort sobrana
   
sos esperitz si' albergatz,
 
485
on totz gaugz floris e grana.
   
Aras preguem Dieu c'als onratz
   
reys don patz cotidiana
   
per so que la crestiantatz
   
no s'abays per .....
 
490
ni per els non sia .....
   
lo loua ni ..... l'enama
   
e l'apostoli ..... atz
   
per la sancta fe romana
    .......... ten patz,
 
495
no suefra guerra londana
   
de sels, que·l a Dieus comandatz
   
en garda, car es lugana
   
de salvatio e clartatz
   
de tota gen crestiana ;
 
500
garde·s que no sia blasmatz
   
per Dieu, car el non aplana
   
le gran trebalh que s'es levatz
   
per la gen ceciliana,
    don crestianism' es torbatz
 
505
e·s n'alegra gens pagana.
   
El nom de Dieu fo comensatz,
   
que per nos pres carn humana,
   
le romans, e si' acabatz
   
el sieu nom, que de soptana
 
510
mort nos gar, e sia enviatz
   
al pro comte c'a sertana
   
valor, de Rodes, e, si·l platz,
   
s'y ve paraula vilana,
   
sia per luy examinatz,
 
515
car es d'entensio sana ;
   
pero si·l romans es obratz
   
d'obra que dretz no soana,
   
si' el sieu libre traslatatz,
   
que es d'obra ansiana.
 
520
Mo senh' En ..... sapchatz,
   
le bos avesques m'aplana
   
de Magalona mai foldatz,
   
que, pus pas l'etat meiana,
   
non chant huey may de vanetatz
 
525
mais laus la filha santana
   
e·l senhor que de lieys fon natz,
   
que sel e terra compana ;
   
e pus soy ab el abrigatz,
   
creiray lo·n ses bauz' umana,
 
530
e sia·n Jhesus Cristz lauzatz,
   
car yeu Folquetz de mondana
    vid' ay fag romans, qu'es obratz
   
d'obra que no s'avilana.
   
En l'encarnassio fo fatz
 
535
de .m.cc.lxxx
   
e catre·l romans e retratz
   
per Folquet c'a ben .xl.
   
dels ans, qu'el es vas Dieu forfatz
    dels peccatz c'om de luy canta.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI