Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori

* Davantal
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Jeanroy, A.. Poésies provençales inédites d'après les manuscrits de Paris. "Annales du Midi", 17 (1905), pp. 457-489

Codi: 243,011 Autor: Guiraut de Calanso Gènere: Canso Número: IV

 

Una doussa res benestan

I 1 Una doussa res benestan.
    Belha e prezan,
    Guaya e complida de totz bes,
    Miralhs e flors
  5 De dompnas e joys d'amadors
    Mi saup panar
    Tot mon cor ab sos belhs plazers,
    Quar sembla vers
    Tot so que dis, senes guabar:
  10 Et hieu pres mais un belh mot ab ver dir
    Que mil plazers lay on hom vol mentir;
     
II   Si tot al cor m'es trop pezan
    Pe·l belh semblan
    Amoros ab que m'a conques,
  15 E ma folors
    No sai si s'er mals o doussors,
    Ni sai que far,
    Pus que tan grans es sos poder
    Que·ls sieus vezers
  20 Fa·ls amoros oltracujar
    Ab sos plazers, don m'a dat tal cossir,
    Quar tot lo mon pot de plazer complir.
     
III   E pus qu'es de valor tan gran,
    No'm sia dan
  25 Si del grieu mal li quier merces
    Que·m don' Amors
    Per lieys que passa las gensors
    Ab gen parlar
    Et ab lauzor et ab valers,
  30 Quar lunh[s] avers
    No m'aonda·l sieu pretz lauzar,
    E de senhor conquier hom son albir
    Qui·l sap amar e lauzar e grazir
     
IV   ....................................
     
V   Si·l plai, senes trestot enjan,
  35 Vuelh que s'en an
    Al bon rey dels Aragones,
    Quar sa valors
    Es tals que·ls sieus bos ayps melhors
    Pot hom contar
  40 Cum las estelas quant es sers,
    E son aders
    Per luy ben servir mout joglar,
    Que res als sieus noy sabon avenir
    Mas qnan dizon: «Pros reys es, ses falhir.»
     
VI 45 A Maria de Ventedorn vai dir,
    Chansoneta, qu'ieu sui al sieu servir.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI