Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Oroz Arizcuren, Francisco J. La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

Codi: 074,006 Autor: Bertolome Zorzi Gènere: Chanson religieuse Número: VIII

 

Jesus Cristz per sa merce

I 1
Jesus Cristz per sa merce
   
     m’a faig tan d’onranza,
  3
er quant mortz mi ten al fre,
   
     que·m sembla pesanza
   
viur’en est segle venal,
  6
desleial,
   
on reignon trastuit li mal;
   
per qu’eu grazisc merceian
  9
la volontat e·l talan
   
que per sos plazers me guida,
    e prec lo que no m’ublida.
     
II 12
D’aitan qu’eu no·i truep merce,
   
     anz qu’aia venianza
   
del mal qu’eu ai faig ancse;
  15
     qu’estiers ai certanza
   
qu’eu aurai pen’eternal,
   
enfernal:
  18
tal son fag tuit mei iornal!
   
Mas tan mi vauc conortan
   
—quar repentizon ai gran—
  21
qu’en chantan voill dir ma vida,
    quar sia ma colp’auzida.
     
III  
Mas per meillz trobar merce,
  24      a l’encomensanza
   
dic que·l mals qu’ai faitz al be
   
     ses tot comt’avanza:
  27
qu’a lei de fol natural
   
cui non cal
   
s’aura dol perpetüal,
  30
sol qu’el segl’a plazer an,
   
ai viscut ma mort cercan:
   
tant m’es la cortz abellida
  33 que totz a mal far convida!
     
IV  
Qu’eu ai viscut ses merce,
   
     enics, plens d’erranza,
  36
ergoillos, de mala fe,
   
     ab desmezuranza,
   
falsan contra maint leial;
  39
ni quis al
   
s’ieu n’aic ioi e mon cabal.
   
Don ai faig per lait enian
  42
vers e sirventes e chan
   
d’avol razon deschauzida
    ab mainta mensongn’aunida.
     
V 45
Et ai ques mainta merce,
   
     sol per galianza,
   
e chiflat autrui e me
  48
     en avol amanza;
   
per qu’en peccat criminal
   
e mortal
  51
ai tan sobrancier captal
   
que quant m’o vauc remembran
   
trembl’ e fremisc, consiran
  54
la pena qu’es establida
    a cels qui fan tal faillida.
     
VI  
Mas si Dieus no·i a merce,
  57
     per sa gran pidanza,
   
com sera doncs, folz, de [te]?
   
     Quals razos t’enanza?
  60
Ieu non sai ni tal ni qual,
   
quar no·m val
   
quant ai faig un pong de sal,
  63
ni·m vauc d’ al aseguran
   
mas de pezanz’e d’afan,
   
s’ab veraia repentida
  66 merces non te ma partida.
     
VII  
Glorïos reis de merce,
   
     si per fol’enfanza
  69
fis ni dis ni penzei re
   
     don mier malananza,
   
daz n’al cors dol temporal
  72
tan coral
   
qual forfag an per egal;
   
e·ls mals qu’a l’arma n’eschan
  75
tueilha·us si merces d’enan
   
qu’ il si’aprop ma fenida
    en paradis acuillida.
     
VIII 78
E vos, domna, clam merce,
   
     on ai m’esperanza,
   
que preiatz lui que m’estre
  81
     d’ aital perdonanza
   
qu’a l’arma·m retenga sal
   
bon logal
  84
lai el reing celestïal;
   
quar per vos viu esperan
   
que l’angels cui la coman
  87
la menra lai ab iauzida
    quant sera del cors eissida.
     
IX  
Hai, segles voig de merce,
  90
     con ha vil cuidanza
   
totz hom qu’aver de vos cre
   
     joi ni benananza!
  93
Quar vostr’afar trueb hom tal
   
que·il desval
   
on plus resenbla cabal;
  96
per qu’aicel qui·us ser ni·us blan
   
non sap de pro chaizir dan,
   
o vol penr’anz mort marida
  99 que benananza complida.
     
X  
Ben es fols qui l’arm’ublida
    per aquesta mortal vida.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI