Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Oroz Arizcuren, Francisco J. La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

Codi: 282,017 Autor: Lanfranc Cigala Gènere: Chanson religieuse Número: XXXIX

 

Oi mair'e filla de Dieu

I
1
Oi mair’e filla de Dieu
   
     e dels angels reïna,
 
3
cui Marc e Luc’e Mathieu
   
     [e] chascuns sains aclina:
   
gardatz mi l’arm’e·l cors mieu,
 
6
     flors, roza ses espina,
   
Deu preian
   
que non segon mon enian
 
9
m’an iugan,
    mas segon sa merce gran.
     
II
 
Qu’eu ai faig dels peccatz tanz
 
12
     per ma folla follensa
   
que, s’ieu vivia mil anz
   
     en aspra penedensa
 
15
—tant sai los faillimenz granz
   
     qu’eu non agra guirensa,
   
s’ab merce
 
18
Deus no·m perdon e·m rete
   
non per me,
    qu’eu non ai faig lo perque.
 
 
 
III
21
Qu’eu fui fals e mensongiers,
   
     enveios e raubaire;
   
et ab [las]autrui moillers
 
24
     faillir non doptei gaire;
   
e cobes e mal parliers
   
     fui, e fins galïaire
 
27
[e] engres
   
s’ieu trobes cui enianes:
   
per q’ades
 
30
per tot aital mi confes.
     
IV
 
E non ai per me poder
   
     de garir ni baillia:
 
32
per que·us veing merce querer,
   
     glorïosa Maria,
   
que mi deingnes tant valer
 
35
     qu’eu per vos gardatz sia
   
de tot mal
   
en aquest segle venal,
 
39
desleial,
    e·m dones gaug eternal.
     
V
 
Si com Dieus fon de vos natz
 
42
     e·n receup charn humana,
   
e·il vostra virginitatz
   
     remas entier’e sana—
 
45
tot aissi·m gardatz, si·us platz,
   
     d’agaiz de mort suptana.
   
Desplazenz
 
48
cre qu’eu sia, veramenz
   
penedenz
    de trastotz mos faillimenz.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI