Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Oroz Arizcuren, Francisco J. La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

Codi: 344,001 Autor: Peire Guilhem de Luserna Gènere: Chanson religieuse Número: XLVI

 

Ai, vergena en cui ai m’entendenza!

I
1
Ai, vergena en cui ai m’entendenza!
   
E s’a vos platz los mieus cars precs auzir,
 
3
jamais de ioi entier no·m cal marrir,
   
car vius e mortz aurai ioi ses faillenza
   
de vos, domna, que das ioi per iasse,
 
6
que·us ven de sel c’a en poder e te
   
los bes e·ls mals, e·ls iois e·ls conseriers;
   
per qu’er en vos servir totz mos mestiers,
 
9
c’autre servirs endreg vos no me venza.
     
II
 
Valenz domna sobre tota valenza,
   
vos pot hom ben lauzar ses contradir,
 
12
e·n vos lauzar non pot nuls hom mentir:
   
car vos es flors de vera conoissenza,
   
flors de beutat, flors de vera merce,
 
15
flors a cui·l mons [ . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . .] fon donatz iois entiers
   
can venc en vos lo rics reis dreichuriers
 
18
e·n romazest verg’apres la naissenza.
     
III
 
Vos aguest frug, domn’, ab menz de semenza,
   
que totz bos frug fai foillar e florir
 
21
e·ls fai granar et a lor temps venir,
   
frug c’om conquer ab vera penedenza,
   
ab deiunar et ab orar ganre,
 
24
ab charitat que taing c’om ai’en se;
   
car caritatz es via e sendiers
   
c’adui home a Dieu, qu’es fruz pleniers
 
27
e no·s conquer menz de ferma crezenza.
     
IV
 
Ben sai, domna: qui·us a en sovinenza
   
e de bon cor si don’a vos servir,
 
30
si mezeis serv, car sertz es del iauzir,
   
e ges non l’er tornaz e non-chalenza
   
sos servizis; vos en sovenra be
 
33
lai on chascus aura paor de se,
   
aisi lo iusts co·l laires, l’estradiers,
   
can si fera lo iuiamenz derriers,
 
36
on nuls plaides non trobara guirenza.
     
V
 
Bona domna, tant es granz la temenza
   
que n’ai can pes c’aisi m’an faig faillir
 
39
miei fol voler, ab pensar et ab dir,
   
ab nesis faitz et ab folla parvenza,
   
c’a penas puesc ni aus clamar merce
 
42
vostre car fil. Pero cant me·n sove
   
com’a Longi fon de perdons leugiers
   
e al lairon, son de preiar frontiers,
 
45
e no·m per[t] tan c’ades temor non venza.
     
VI
 
A, reïna complida de tot be,
   
preiatz, si·us plaz, vostre car fil de me,
 
48
que m’aleuge mos mals e·ls conseriers
   
qu’eu trairai lai, tan greus e tan sobriers;
    qu’endreig lo cors la morz no·m fai temenza.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI