Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Imatges

 

Appel, Carl. Provenzalische Inedita aus pariser Handschriften. Leipzig: Fues’s Verlag, 1890.

Codi: 211,001 Autor: Guillem de Biars Gènere: Canso Número: LVI

 

Si quo·l maiestre vai prendre

I
1
Si quo·l maiestre vai prendre
   
     lo iaspi lai on l'a vist,
   
m'a fag tant a ssi atendre
   
     amors, tro que m'a conquist;
 
5
mas per mi er greu conquista
   
     la bella en cuy m'aten,
   
celadamen ni a vista,
         si doncx a merce no·m pren.
     
II
 
E s'a merce no·m vol prendre,
 
10
     quon er? — estai! qu'ieu ai vist
   
fort castelh pres per atendre
   
     e mant pros vassalh conquist. —
   
et er per home conquista? —
   
     oc, qui·l sieu voler aten,
 
15
qu'ieu ai ben tal sazon vista
         qu'om servir en grat no pren.
     
III
 
Tart cug qu'er la sazos vista,
   
     pus aitan d'a pas s'i pren,
   
qu'ieu aia s'amor conquista
 
20
     ni·l verai ioy qu'ieu n'aten;
   
mas ges breto lur atendre,
   
     si tot se·n an pauc conquist,
   
no·s laysson, per qu'ieu puesc prendre
         eyssample segon qu'ay vist.
     
IV
25
Quar anc genser no·n fon vista,
   
     es grans la honors que y pren,
   
pueys ai tal valor conquista
   
     don nulh blasme non aten;
   
per que·m fai aissi atendre
 
30
     e m'a per home conquist,
   
que·m pot mielhs a sos ops prendre
         que ren de tot quant a vist.
     
V
 
Dieus prec que·l mi lays atendre
   
     los digz per que m'a conquist,
 
35
que·m denh entre sos bratz prendre
   
     en luec on no sia vist
   
mas per nos, qu'ab aital vista
   
     aurai yeu, s'enaissi·m pren,
   
bon'aventura conquista,
 
40
     qu'en als mon cor no·s aten.
     
VI
 
Ben dey de bon cor atendre
   
     en far tant honrat conquist,
   
que·l iorn no pot hom mal prendre
   
     pus qu'aja·l sieu gent cors vist;
 
45
per qu'am mais la sua vista,
   
     quan sol de bon grat la pren,
   
qu'autra don' aver conquista,
         la melhor qu'en pretz s'aten.
     
VII
 
Si per servir es conquista
 
50
     ni nulh servidor aten,
   
per Crist, mala l'aurai vista,
   
     si mon servezi non pren;
   
quar, s'ieu podi' ades prendre
   
     d'autr'amor tan quan n'ai vist,
 
55
mais volri'a lieys atendre
         ses far tot autre conquist.
     
VIII
 
Dona qu'anc no fos conquista,
   
     on sens e beutatz s'aten
   
e creys pretz e ioys a vista
 
60
     e tot quant hom en grat pren,
   
pus totz bos ayps sabetz prendre,
   
     et es tant saubut e vist,
   
ben degratz merce atendre,
         per tal que tot fos conquist.
     
IX
65
Quar res no·us pot en mal prendre,
   
     et es tant saubut e vist,
   
no y calia sai atendre
         qu'en vos puesca far conquist.
     
X
 
Ses conquista·m faitz atendre,
 
70
     c'ab vista m'avetz conquist;
   
e qui pren, deu laisar prendre,
         can s'aten en so c'ha vist.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI