Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Imatges

 

Appel, Carl. Provenzalische Inedita aus pariser Handschriften. Leipzig: Fues’s Verlag, 1890.

Codi: 349,002 Autor: Peire Milo Gènere: Canso Número: CIV

 

A vos, merces, vueilh dire mon afaire

I
1
A vos, merces, vueilh dire mon afaire
   
del mal d'amor e de la forfaitura;
   
per merce·us prec q'entendaz ma rancura:
   
pos qu'en amor me mis, sui fins amaire
 
5
     e ai sufert merceian humilmen
   
     l'afan d'amor e·l dan tot eissamen,
   
e per null plag ill no·m vol dar girensa,
    anz vol amors q'ieu mueira ab sufrensa.
     
II
 
Per vos, merces, qi etz de tan bon aire,
 
10
no·m volc amors ren far qe fos mesura.
   
si a vos plaz, merces, tenes drechura,
   
blasmaz amor e siaz li contraire.
   
     ses vos, merces, non es hom veiramen
   
     q'amor de dieu puesca aver ni de gen.
 
15
ara mostras, merces, vostra valensa
    encontr'amor; no·l laisses per temensa.
     
III
 
E si merces no fos, al mieu veiaire
   
l'amors de dieu non crei qe ages cura
   
d'ome negun, qe ses merce non dura.
 
20
e doncs, amors, aiatz talen de traire
   
     a vos merce e fares chauzimen,
   
     qar senes leis tot es enianamen.
   
aias, merces, merce e sovinensa,
    e vos, amors, vueilhatz qe merce·us vensa.
     
IV
25
Estat li ai loniamen ses cor vaire,
   
leis esgardan, e senes desmesura,
   
e mos cors fins ades plus fort s'atura
   
en leis amar, cui m'amors non plaz gaire,
   
     tan m'es dura e de brau respondemen,
 
30
     qar en son cors non ha merce nien,
   
e·l sieu bell hueilh, en cui hai m'entendensa,
    non han cura dels mieus, segon parvensa.
     
V
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
e pois mei oill gardan al sieu repaire,
   
     ben degr' als oils voler mal, senz conten,
   
     qi al mieu cor fan dolor tan soven,
   
q'eu sai c'amors dals oils primers comenza,
 
40
per qe mos cors en fa la penedenza.
     
VI
 
Els sieus bels oils, qin fan d'un don donaire,
   
aguessen cor de far ben senz falsura,
   
ilh gardero·ls meus oils, et er dreitura
   
c'al prim esgart tot el meu cor m'esclaire;
 
45
     e d'aitan pregi·ls sieus clars oils rien
   
     que aian cor de far m'un riz plazen;
   
e si·l meu oil vezen tal captenenza,
    ben sai, mos cors iauzira senz fallenza.
     
VII
 
     Bella domna, aias d'amor talen,
 
50
     e venza vos merces per tal coven,
   
car mei oil fan voluntiers mantenenza,
    e'n mon cor ai tota ma conoissenza.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI