Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Audiau, Jean. La Pastourelle dans la poésie occitane du Moyen Âge. Paris: E. de Boccard Éditeur, 1923.

Codi: 266,009 Autor: Joan Esteve Gènere: Pastorela religieuse Número: XVII

 

Ogan, ab freg que fazia (1288)

I   Ogan, ab freg que fazia,
    En la chalenda d'Abril,
    D'Olargue pel boy venia
    Sols cavalgan, tost e vil;
  5 E vi de pres d'un cortil
    Vaquieyra,
    Ab una vaca sotil
    Et ab so vedelh
    Que gardava;
  10 Et horava
    Mout devotamens,
    E bayssava,
    E levava,
    Co fay contenens.
     
II 15 Vos lieys tengui dreg, l'estrada
    Laissiey e mon dreg cami.
    Quan me vi·l gen faissonada
    Venir, s'orazo feni;
    Saludiey·l ez elha mi,
  20 La genta,
    E·m senhet e·m benezi,
    Co ssi mort me vis.
    — « Toza cara,
    Que·us fai ara
  25 Si me benezir? »
    — « Senher, car a
    Vostra cara
    Semblan de murir. »
     
III   — Toza, vos qu'etz plazenteira
  30 No·m digatz mon desplazer,
    Qu'ie·us port amor vertadiera;
    Siatz ab me d'un voler. »
    — « En Dieu ajatz vostr'esper,
    Que vida,
  35 Senher, no·us conosc per ver.
    Membre·us de la mort! »
    — « Toza, gaire,
    Per mon paire,
    Vos no·m conortatz. »
  40 — « Senher fraire,
    A mal aire
    ·Us vey, de que·m desplatz. »
     
IV   — « Vos m'en guerretz leu, Na Toza,
    Si m'autreyatz vostr'amor. »
  45 — « Senher, de Dieu suy espoza,
    Q'ieu no vuelh autre senhor, »
    — « Toz', an vos facha Menor
    Bechina? »
    — « Senher, pel Rey qu'ieu azor,
  50 Non, mais per mon cor
    Vuelh servire,
    Tro·l fenire,
    Aquelh que per nos
    Volc sufrire
  55 Ab martire
    Greu mort en la cros. »
     
V   — « Quar servir Dieu vos agensa,
    Toza, n'ai gran alegrier. »
    — « Senher, mortz me fai temensa
  60 Q'uey non es vius qui·u fo yer;
    Q'us no sap jorn vertadier
    Ni hora;
    E pert lo dous gaug entier,
    Qui mor en peccat. »
  65 — « Toza gaya,
    A Dieu playa,
    Si quo·l mon soste,
    Que savaya
    Mortz no·ns traya! »
  70 E viriey mon fre.
     
VI   Con que vaya
    Guilem, gay a
    De Lodev' ab se
    Pretz qu'esmaya
  75 Gen savaya
    E·ls valens mante.
     
VII   Mon Belh-Ray a
    Ta veraya
    Beutat qu'om non cre,
  80 Sol que l'aya
    Vista, n'aya
    Tan lunh'autra re.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI