Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Imatges

 

Appel, Carl. Das Leben und die Lieder des trobadors Peire Rogier. Berlin: Druck und Verlag von G. Reimer, 1882.

Codi: 009,011 Autor: Aimeric de Belenoi Gènere: Canso Número: I

 

Ja no creyray q'afanz ne cossirers

I
1
Ja no creyray q’afanz ne cossirers
   
ne grieus sospirs nj plaigners nj plorars
   
ne grantz trebaillz ne fiers maltraich sobrers
   
ne loncs desirs n’endura ne ueillars
 
5
hajon poder de nul home aucir,
   
ni per amor puosca nuillz hom morir,
   
qar jeu no muor, e mos mais es tan grieus,
    per qu’ieu no crej q’anc en moris n’Andrieus.
     
II
 
Q’anch nuls amanz ne nuls penedenchers
 
10
no trais lo mal ne la dolor, nj l’ars,
   
q’ieu haj soffert plus de cinc ansz entiers
   
per lei, a cui amors nj mercejars
   
no ual siuals d’aitan, qe no·m aїr
   
lo sieus gens cors, car jeu m’aus enardir
 
15
de leis amar, qe uoill mais esser sieus,
   
que senes lej lo montz sia totz mieus.
     
III
 
Qar tant m’es dolsz de leis lo deszirers,
   
plus qe d’autra lo jasers ne·l baisars,
   
q’ieu estauc chaj sos paubres soudaders
 
20
e·n laiss ma terra e mantz de ricx afars,
   
qar senes leis no puosc rix deuenir,
   
mas si·ll plagues, ela·m pogr’enrichir ;
   
q’aqel rich joj de s’amor mi des, dieus !
    lo rejs Felips tenria pueis mos fieus.
     
III
25
Tan es sos prez uerais e dreichurers
   
e·l sieus gajs cors onratz e fins e cars,
   
qi·n parlaria scemblaria ufaners,
   
q’aissj con coill totas aiguas la mars,
   
sab tot bo pretz retener e chausir ;
 
30
e en totz temps hom no poria dir
   
la gran beltat nj escriure en brieus
   
del sieu cors clar plus qe rosa ni neus.
     
IV
 
Domna·l uostr’hom liges endomengers
   
e·l uostre sers humils en totz honrars
 
35
e·l uostre amicx leialx e uertaders,
   
q’en be amar non l’er ja trobatz pars,
   
vos qier per dieu, destreich ab gran deszir,
   
qe no·l fachasz plus desiran languir ;
   
qar meiller es onrada amors en brieus
 
40
qe lonc trebaill, e per soffrir plus lieus.
     
V
 
Domna, per dieu no credasz lausengers,
   
ni·m tenga dan ab uos lo deuinars,
   
q’ieu non soj ges d’aqels amantz leugers,
   
qe·s uan gaban, a cuj noz trop parlars ;
 
45
ansz uoill mon cor tant celar e cobrir,
   
qe s’ieu tot mor, no·us uej nj uos remir ;
   
pels fals desfaitz pejors qe canjneus
   
m’estrag de uos e muou ues autres treus.
     
V
 
Bona domna, per uos plang e sospir,
 
50
e qant de uos me conuen a partir,
   
no presera tot lo contat d’Angieus,
    q’eu no annes per uostr’amor romjeus.
     
VI
 
Franch reis gentils d’Aragon, gran deszir
   
haj q’ieu uos ueja las armas baillir,
 
55
qar crestians, saracins ne judjeus
   
tan ricx afars no saup far bons e lieus.
     
VII
 
La contessa de Sobiraz sab dir
   
e far plaszer, per q’hom no·s deu soffrir
   
de sa lausor ; tan l’ha onrada dieus,
 
60
qe totz prez ual, mais de midonz, lo sieus.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI