Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Salverda de Grave, Jean-Jacques. Le troubadour Bertran d'Alamanon. Toulouse: Imprimerie et librarie Édouard Privat, 1902.

Codi: 076,001 et 197,001 Autor: Bertran d'Alamanon, Guigo de Cabanas Gènere: Deux coblas avec tornada Número: XII

 

Amicx Guigo, be·m asaut de ton sen / Si crit, Bertrans, per cels que son valen

   
a
     
I
1
Amicx Guigo, be·m asaut de ton sen,
   
Car de mestiers vols apenre cals so ;
   
Que trotiers fus una longa sazo ;
   
Pueis auzi dir que pugiest a siruen,
 
5
Qu’enblauas buous, bocxs, fedas e moutos ;
   
Pueys fus ioglars de dir vers e chansos ;
   
Ar iest poiatz a maior onramen,
    Que·l conzs n’a fag cauaier saluatie.
     
II
 
E can iras, Guigo, cridar la gen,
 
10
« Gelozia » cridaras per Meisso,
   
E « Cobeitat » per lo duc de Torcho
   
E Miullon per « parlar sotilmen »,
   
E per « beure » sel cuy es Cortesos,
   
E per « engan » cel de cui es Salos,
 
15
E cridaras Lunel per « sobresen »,
    E Castelnou per « ceb’ e per formatie ».
     
III
 
Aiso crida, Guigo, totas sazos,
   
Tro que crides : « Proeza per los pros !
   
Caualier layt, trop es de donar len !
 
20
A foc, a foc, per restaurar paratie. »
     
   
b
    Gigo li respondet aisi.
     
IV
 
Si crit, Bertrans, per cels que son valen,
   
No·m cal cridar per vos « Alamano »,
   
Qu’ieu vey tot l’an ses honor e ses pro
   
C’anatz la cort de Proensa seguen ;
 
25
E non es faytz per vos condutz ni dos,
   
Pero de motz vernassalhs, enueios
   
No sap nulhs homs mielhs de vos far paruen ,
    E ia per me non perdatz vostr’ uzatie.
     
V
 
Vostre frayre, Bertram, al partimen
 
30
Parti e pres per que·l ten hom per pro :
   
Qu’el pres tot ço que tanh ad home bo
   
E layset vos tot ço c’om maluat pren ;
   
Qu’el vos layset de tota valor blos,
   
Mal vos laisset et tot be vos secos :
 
35
Gran maluestat ab croy captenemen,
    E gran cors flac farsit d’auol coratie.
     
VI
 
[Q]i qe crit « Proeza » per los pros,
   
Eu cridarai « Auolessa » per uos
   
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
 
40
E cridarai « Flaqesa » e « Uolpilatge ».

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI