Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Johnston, Ronald C. Les poésies lyriques du troubadour Arnaut de Mareuil. Paris: Droz, 1935.

Codi: 030,006 Autor: Arnaut de Maruelh Gènere: Canso Número: VI

 

Aissi cum mos cors es

I
1
Aissi cum mos cors es
   
francs e fins vas Amor,
   
ab mais d'umilitat,
   
m'a Jois a sa part pres,
 
5
que maltraich ni dolor
   
non planc ni m'es cozens,
   
tant i conosc d'onor.
   
Mas be·us dic, ses amor,
   
bona dompna valens,
 
10
tant me vezes cochat,
   
si Merces no·m socor,
    tem que n'auretz pechat.
     
II
 
E si ja·m veigna bes
   
ni gaugz de vostr' amor,
 
15
tant fina voluntat
   
non cre mais homs agues
   
vas dompna ni seingnor ;
   
c'ab bels digz avinens
   
enans vostra honor
 
20
et a·m tant de doussor
   
lo vostr' enseignamens
   
e·m ven parlars per grat,
   
la bocha·m n'a sabor,
    quant ai d'autras parlat.
     
III
25
Dompn' ab cors gai, cortes,
   
flors de joi e d'amor,
   
e miraill de beutat,
   
pros ni rics no·m feing ges
   
contra vostra valor ;
 
30
mas pro sui conoissens
   
qui·m fa ben ni honor,
   
et en luoc de ricor
   
sui vos obediens
   
de tant fin' amistat
 
35
c'ades i trob meillor
    mon fin cor esmerat.
     
IV
 
Amors, que·ls fis cors vens,
   
si·l noms es vers d’amor,
   
merce e pietat,
 
40
a lei d'ome conques
   
cui son ops valedor,
   
te clam, que·ls aturs vens,
   
que·m fassatz tant d'onor
   
c'ab leis, vas cui ador,
 
45
m'enrazon Chausimens ;
   
que·l cor hi ai pausat
   
si qu'eu no·l vir aillor
    en nuil autre pensat.
     
V
 
E si·us adui Merces,
 
50
que·m fassatz tant d'amor
   
a lei d'aman amat... !
   
Ai ! doussa, franca res,
   
ar ai dich gran follor,
   
car me pres ardimens
 
55
qu'ie·us quises tant d'onor !
   
Mas a fin amador
   
deu venir gauzimens
   
de ric joi e d'onrat,
   
ge·n sui el grat aussor
 
60
e sia·m perdonat.
     
VI
 
Gen Conquis, la lauzor
   
e·l bos esseignamens,
   
que Dieus vos a donat,
   
en un jorn de pascor
 
65
no serion comtat.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI