Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Squillacioti, Paolo. Perdigon, "Trop ai estat mon Bon Esper no vi" (BdT 370,14). "Zeitschrift für romanische Philologie", 121 (2005), pp. 543-562.

Codi: 370,014 Autor: Perdigon Gènere: Canso Número: -

 

Trop ai estat mon Bon Esper no vi

I   Trop ai estat mon Bon Esper no vi,
    per qu’es ben dregz que totz joys mi sofranha,
    quar ieu me luenh de la sua companha
    per mo folh sen, don anc jorn no·m jauzi,
  5 sivals a lieys non costa re,
    qu’el dans torna tote sobre me;
    et on ieu plus m’en vau lunhan
    meyns n’ai de joy e mais d’afan.
     
II   Si ma foudatz m’enguana ni m’auci,
  10 ben es razos que ja hom no m’en planha,
    qu’ieu suy cum selh qu’en mieg de l’aigua·s banha
    e mor de set; et es dregz, so·us afi,
    qu’ieu mueira deziran del be
    que n’aurai dezirat ancse,
  15 et agra·n tot so que·n deman
    si quan fugi·m traises enan. 
     
III   Grans merces er quar murrai enaissi,
    senes cosselh, marritz en terr’estranha,
    don ai assatz que plor e que complanha,
  20 quar no vey lieys que de mort me gueri
    e que·m trais de mala merce;
    ailas! quals peccatz mi rete?
    Que s’agues mortz estat un an,
    si·l degr’ieu pueis venir denan. 
     
IV 25 Si·m sent mespres que res no sai cossi
    m’an denan lieys ni no sai cum remanha,
    quar qui fai so a senhor que non tanha
    quant hom l’a ric, bon e lial e fi,
    paor deu aver quan lo ve,
  30 que perda so senhor e se;
    e s’ieu pert lieys cuy me coman,
    perdut ai me e joy e chan. 
     
V   Perdre la puesc, qu’ilh no perdra ja mi;
    qu’en eis lo jorn vuelh que mortz me contranha
  35 qu’ieu ja mon cor departisca ni franha
    de lieys en cuy tan fermamen s’asi,
    qu’en tot autr’afar me mescre;
    mas tant mi truep de bona fe
    qu’el cor e·l saber e·l talan
  40 i truep acordatz d’un semblan. 
     
VI   Selh que ditz qu’al cor no sove
    de so c’om ab los huelhs no ve,
    li mieu l’en desmento ploran
    e·l cor planhen e sospiran.
     
VII 45 Belhs Mainiers, de vos me sove
    e de midons mais que de re,
    e quan no·us vey cug far mon dan,
    e per midons muer deziran. 
     
     
    Versione α
I   Trop ai estat q’En Bon Esper no vi,
    per q’es ben dreiz qe toz jois mi soffraingna,
    car eu mi loing de la soa compaingna
    per mon fol sen, don anc jorn no·n jauzi;
  5 mas sivals lei non costa re,
    q’el danz torna toz sobre me,
    et on plus eu m’en vau loingnan
    meinz n’ai de joi e mais d’afan.
     
II   Si ma foldaz m’engana ni m’ausi,
  10 ben es rasos qe ja hom no m’en plangna,
    q’eu sui com cel q’en mei de l’aiga·s baingna
    e mor de set; et es dreiz so·us afi,
    qe moira desiran del be
    q’eu aurai desirat ancse,
    q’ue n’agra tot so q’eu deman
    si qan fug mi traisses enan. 
     
III   Ben es rasos q’eu moira enaissi,
    car estau sai marriz en ter’estraingna,
    don ai assaz qe plor e qe complaingna,
  20 car lassei lei qe de mort me gari
    qan me trais de mala merce;
    oi Deus! cals pechatz mi rete?
    Qe s’agues morz estat un an,
    si·ll degr’eu puois venir denan. 
     
IV 25 Si·ll sui mespres qe re no sai cossi
    m’an denan lei e non sai com remaingna,
    car qui so fai a seingnor qe no·s taingna
    qant el l’a ric, bon e leial e fi,
    paor deu aver qan i ve,
  30 qe perda lo seingnor e se;
    e si eu pert lei cui mi coman,
    perdut ai mi e joi e chan. 
     
V   Perdre la puois q’ill non perdra ja mi;
    q’en eis lo jorn voill qe mortz mi contraingna,
  35 qe ja per re despartisca ni fraingna
    mon cor de leis c’a fermamen en si;
    de tot altr’afar mi mescre,
    mas lai la trop de bona fe
    q’el sen e·l saber e·l talan
  40 i trop acordatz d’un semblan.
     
VI   Cel que ditz c’al cor non sove
    de so c’om ab los huoills non ve,
    miei huoill l’en desmenton ploran
    e·l cor plangen e sospiran.
     
VII 45 Bels Rainiers, de vos mi sove
    e de midonz mais d’autra re,
    e car ieu no·us vei fatz mon dan,
    e midonz don mor desiran.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI