Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Oroz Arizcuren, Francisco J. La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

Codi: 156,015 Autor: Falquet de Romans Gènere: Alba religieuse Número: XV

 

Vers Dieus, el vostre nom e de sancta Maria

I
1
Vers Dieus, el vostre nom e de sancta Maria
   
m’esvelharai hueimajs, pus l’estela del dia
 
3
ven daus Ierusalem, que m’essenha qu’ieu dia:
   
Estaitz sus e velhatz,
   
senhor que Dieus amatz!
 
6
Que·l iorns es aprosmatz
   
e la nuech ten sa via;
   
e sia·n Dieus lauzatz
 
9
per nos et adoratz,
 
 
e·l preguem que·ns don patz
   
a tota nostra via.
  12
La nuech vaj e·l iorns ve
 
 
ab clar cel e sere,
   
e l’alba no·s rete,
  15
ans ve belh’e complia.
     
II
 
Senher Dieus que nasquetz de la verge Maria
   
per nos guerir de mort e per restaurar via
 
18
e per destruir efern que·l dïables tenia,
   
e fos en crotz levatz
   
d’espinas coronatz,
 
21
e de fel abeuratz:
   
senher, merce vos cria
   
aquest pobles onratz,
 
24
que·l vostra pïetatz
   
lor perdon lor peccatz.
   
Amen, Dieus, aissi sia.
 
27
La nuech vay e·l iorns ve
   
ab clar cel e sere,
   
e l’alba no·s rete,
 
30
ans ve belh’e complia.
     
III  
Qui no sap Dieu prejar ops es que o aprenda
   
et auja qu’ieu diraj et escout et entenda:
 
33
Dieus, que comensamens es de tota fazenda,
   
laus vos ren a merce
   
[de l’honor] e del be
 
36
que m’avetz fag ancse;
   
e prec, senher, que·us prenda
   
grans pïetatz de me,
 
39
que no·m truep ni·m malme
   
ni m’engane de re
   
dïables ni·m surprenda.
 
42
La nuech vai e·l  iorns ve
   
ab clar cel e sere,
   
e l’alba no·s rete,
 
45
ans ve belh’e complia.
     
IV  
Dieus, donatz me saber e sen ab qu’ieu aprenda
   
vostres sanhs mandamens e·ls auja e·ls entenda,
 
48
e·l vostra pïetatz que·m guerisc’e·m defenda
   
en est segle terre,
   
que no·m trabuc ab se;
 
51
quar ie·us ador e·us cre,
   
senher, e·us fauc ufrenda
   
de me e de ma fe,
 
54
qu’aissi·s tanh e·s cove;
   
per so vos crit merce
   
e de mos tortz esmenda.
 
57
La nuech vai e·l iorns ve
   
ab clar cel e sere,
   
e l’alba no·s rete,
 
60
ans ve belh’e complia.
     
V
 
Aquel glorïos Dieus, que son cors det a venda
   
per totz nos a salvar, prec qu’entre nos estenda
 
63
lo sieu Sant Esperit que de mal nos defenda,
   
e d’aitan nos estre
   
iosta los sieus nos me
 
66
laissus on si capte,
   
e·ns meta dins sa tenda.
   
La nuech vai e·l iorns ve
 
69
ab clar cel e sere,
   
e l’alba no·s rete,
   
ans ve belh’e complia.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI