Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Oroz Arizcuren, Francisco J. La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

Codi: 248,059 Autor: Guiraut Riquier Gènere: Vers Número: XXIX

 

No puesc per ren

I
1
     No puesc per ren
   
lo ben
 
3
     que conosc far,
   
ni ges no puesc al contrari fugir;
   
ni·m puesc del tot a vertat acostar,
 
6
ni aitan pauc abstener de mentir,
   
ni puesc tener lo camin que deuria,
   
e vau soven lai on ops no m’auria;
 
9
don desservisc leyal senhor veray
    per seguir un fals e mal que·m dechai.
     
II
 
     E sai que ren
 
12
de ben
   
     no·m pot donar
   
le mals, ans crey tot cert que·m vol aucir;
 
15
e·l bos senhers, si·m vuelh, vol m’en gardar,
   
e·m vol far ric a mo voler complir:
   
donc, si del mal tenc derenan la via,
 
18
ma folhors er trop piegers d’aurania;
   
per que, si puesc, mo voler non creirai,
    quar sens m’en deu desviar, si ges n’ai.
     
III 21
     Mos sens per ren
   
del ben
   
      no·s deu cessar
  24
contra·l voler que·m fa mals abellir;
   
quar mos sens deu mo folh voler sobrar,
   
e·l bes lo mal per razon, so m’albir.
  27
Mas selh que tot pot e tot sap m’en sia,
   
si·l plai, guida, qu’estiers far no·s poiria:
   
tant ai seguit mo folh voler savay,
  30 qu’a ma razon et a mon sen desplai!
     
IV  
     Qui vol far ren
   
ses ben
  33
     deu albirar
   
lo mal e·l dan que li·n pot avenir,
   
e deu ab sen voler apoderar;
  36
quar de mal far se deu pena seguir;
   
e de ben far meritz, qui no·l cambia;
   
mas el merit de Dieu hom no·s fadia:
  39
donc per ben far podem tug esser guai,
    o per lo mal marrit per totz temps may.
     
V
 
      Mas una ren
 
42
el ben
   
      continuar
   
truep: que no·y deu esperansa falhir;
 
45
et un’autra el mal dous permenar:
   
que·l peneden fa temoros tremir
   
quan ab afan ben fazen s’en desvia.
 
48
Pero, bes l’es! Mas magers li seria
   
bes far ses mal qu’apres mal bes, so sai;
    mas de quascu salvacïos s’eschay.
     
VI
51
De belh deport, de gaug, de manentia
   
pot esser ferms —si tot s’es aspra·l via—
   
selh que layssa l’escur e sec lo rai
 
54
de la via qu’al tot poderos play.
     
VII  
Gracïoza verges sancta Maria,
 
 
maires de Crist filh de Dieu: nuech e dia
 
57
prega per nos lo teu sant filh veray,
    que·ns endresse al regne seu sanct, gay.
     
VIII  
Per tu, dona, esper que cobraraj
 
60
so que perdut per mo falhimen ay.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI